h

Nieuws uit 2015

30 oktober 2015

D66, SP en PvdA over bijstandsplan gemeente: is een andere richting niet mogelijk?

De gemeente Weert wil 'flink het mes zetten' in het bedrag dat ze jaarlijks kwijt is aan het uitkeren van bijstand. De kosten moeten van bijna 13,5 miljoen naar ruim 11.5 miljoen. De gemeente wil meer controle, strengere regels, ‘controle aan de voorkant’, enzovoorts. Maar D66, SP en PvdA vragen zich af of er geen alternatief mogelijk is.

Lees verder
27 oktober 2015

Werk maken van banen voor mensen met een arbeidshandicap

Op 26 oktober 2015 zond het televisieprogramma Nieuwsuur een item uit over de garantiebanen. Dit zijn banen voor mensen met een arbeidsbeperking, in het bijzonder mensen met een Wajong-uitkering. Nieuwsuur toonde aan dat het aantal banen ver achter blijft bij de afspraken. De regio Midden Limburg moet voor 2017  in de marktsector 185 garantiebanen realiseren en bij de overheid 45. De SP in Weert wil graag de stand van zaken weten.

Lees verder
22 oktober 2015

Opgeluchte sfeer infoavond AZC: het gaat goed

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Tijdens de druk bezochte informatiebijeenkomst over de komst van een asielzoekerscentrum in Weert op 14 september deed burgemeester Heijmans de belofte om een maand later nog zo’n bijeenkomst te organiseren. Die vond vanavond plaats en ook dit keer weer in de hal van het stadhuis. Voor iedereen toegankelijk. Zo’n 225 mensen kwamen en de sfeer was heel anders dan de vorige keer.

Lees verder
21 oktober 2015

Gemeente biedt Swinnen nieuw perceel aan

Foto: Nico van den Bent

De gemeente heeft vleesverwerker Swinnen in de Weerter wijk Leuken een stuk bouwgrond aangeboden op industrieterrein De Kempen. De SP zet zich al jaren in voor verplaatsing van het bedrijf uit de wijk omdat dit in ieders belang is. Struikelblok was altijd het geld maar door een bijdrage van de provincie aan de mogelijke herontwikkeling van de huidige locatie lijkt alles in een stroomversnelling te komen.

Lees verder
9 oktober 2015

Provinciaal verzet tegen schadelijk vrijhandelsverdrag met VS

Foto: Ibrahim Döslu / SP Weert

De Provinciale Staten hebben vanavond op initiatief van de Partij voor de Dieren een voorstel aangenomen dat het provinciebestuur oproept zich uit te spreken tegen vrijhandelsverdrag TTIP. Limburg geeft daarmee een belangrijk signaal af.

Lees verder
7 oktober 2015

Creatieve oplossing halen en brengen Oelemarkt niet mogelijk?

Foto: Nico van den Bent / mla

De SP stelde begin dit jaar voor om een ‘Kiss en Ride- strook langs de Emmasingel in te stellen. Een stukje voorbij de Oelemarkt zouden ouders die de stappende bezoekers op het Weerter horecaplein komen ophalen even kunnen stoppen. Dat scheelt een hoop verkeerschaos, én er zijn al ouders bekeurd omdat ze ergens stopte waar dat niet de bedoeling was. Maar de gemeente zegt nu nee.

Lees verder

Pagina's

U bent hier