h

Nieuws uit 2015

26 november 2015

Privatisering stadstoezicht van de baan

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

De gemeenteraad heeft gisteren een einde gemaakt aan een jarenlange discussie over de privatisering van het Stadstoezicht. De SP had eerder al aangegeven niet te willen privatiseren en op initiatief van de socialisten bekrachtigde een ruime raadsmeerderheid dat.

Lees verder
18 november 2015

SP gaat niet akkoord met privatisering stadstoezicht

Foto: Weertdegekste / www.weertdegekste.nl

De SP zal niet akkoord gaan met het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om de afdeling ‘toezicht openbare ruimte’, zeg maar het stadstoezicht’, van de gemeente te privatiseren. Een gammel onderzoek, onduidelijke ‘voordelen’, het ontbreken van een bedrijf dat het toezicht uit zou willen gaan voeren en een afwijzend OR-advies zijn daar de belangrijkste redenen voor.

Lees verder
15 november 2015

SP legt keuzes begroting uit op de markt

Foto: Nico van de Bent / SP Weert

‘De SP is een actieve partij. We gaan zoals u weet regelmatig de straat op’, zo sprak SP fractievoorzitter Jeroen Goubet afgelopen donderdag tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente Weert. En afgelopen zaterdag werd meteen maar weer eens daad bij woord gevoegd. De SP legde op de Weerter weekmarkt haar keuzes uit.

Lees verder
13 november 2015

Twee tientjes OZB voor minder bezuinigingen verenigingen en schrappen bezuinigingen minima

De SP heeft gisterennacht ingestemd met de begroting van de gemeente Weert voor 2016. Ondanks hele flinke bezuinigingen worden kwetsbare groepen zoals de mensen die zorg nodig hebben en mensen met een kleine beurs gespaard. Ook verenigingen worden ontzien.  ‘Zóveel, zó sociaal, én bezuinigen om de tent op orde te krijgen, het had bijna niet beter gekund,'aldus de SP fractievoorzitter Jeroen Goubet.

Lees verder
4 november 2015

Gemeente gaat mensen met schulden veel actiever helpen

De Weerter gemeenteraad stemde gisteren in met een initiatief om veel actiever om te gaan met schuldhulpverlening. Er wordt flink geld beschikbaar gesteld voor zowel het voorkomen van schulden als voor het helpen van mensen die helaas een schuld hebben opgebouwd.

Lees verder
2 november 2015

Waarom wordt de beverdam in de Houtstraatlossing steeds weggehaald?

Foto: fam. van den Hurck / SP Weert

Sinds enige tijd is er in het natuurgebied de Moeselpeel in Weert een bever actief. In een bocht in de Houtstraatlossing vlakbij de aansluiting op de Leukerbeek heeft het dier een dam gebouwd. De dam wordt regelmatig verwijderd maar de bever laat zich niet kisten en bouwt steeds een nieuwe. De SP vindt het jammer dat de dam steeds wordt weggehaald en heeft navraag gedaan bij het Waterschap en Natuurmoumenten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier