h

Nieuws uit 2000

17 december 2000

Behoud de wijkscholen in Weert!

'In november besloot de gemeenteraad van Weert unaniem zich in te spannen voor het behoud van een basisschool in elke Weerter wijk. Nu is zij dus aan zet om maatregelen te treffen. Het gemeentebestuur van Weert dient snel zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich houden aan deze toezegging. Nu geen woorden maar daden,’ zegt Paul Lempens van SP afdeling Weert.

Lees verder
27 november 2000

Onderzoek SP bij De Risse : Bestuur en directie onbekwaam

Begin november heeft de afdeling Weert van de Socialistische Partij onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden bij werkvoorzieningschap De Risse. Tot dit onderzoek was besloten naar aanleiding van herhaalde klachtmeldingen bij de SP door medewerkers van De Risse.

Lees verder
20 november 2000

SP: Felicitatie aan ouders Fatima-school

De SP heeft het Comite Verontruste ouders van de Fatima-school gefeliciteerd met de resultaten van de door hen gehouden enquête. Het verbaast de SP niet dat de grote meerderheid van de bewoners zich uitspreekt voor behoud van een school op Fatima.

Lees verder
20 oktober 2000

Rij Shell voorbij

Automobilisten worden opgeroepen Shell voorbij te rijden. Dat bedrijf klopt zichzelf op de borst omdat het zo milieubewust zou zijn, maar het weigert bij te dragen aan de broodnodige sanering van de Stort van Troost in Nationaal Park de Biesbosch.

Lees verder
20 oktober 2000

SP spoort gemeenten aan tot actie ivm belastingteruggave bijstandsgerechtigden

Vóór 1 december moet iedereen die bijstand krijgt van de gemeente een VT-formulier (Voorlopige Teruggaaf) van de belastingdienst hebben ingevuld. Gebeurt dat niet dan kan een bijstandsgerechtigde na januari 2001 geconfronteerd worden met een stevige korting op de uitkering.

Lees verder

U bent hier