h

Onderzoek SP bij De Risse : Bestuur en directie onbekwaam

27 november 2000

Onderzoek SP bij De Risse : Bestuur en directie onbekwaam

Begin november heeft de afdeling Weert van de Socialistische Partij onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden bij werkvoorzieningschap De Risse. Tot dit onderzoek was besloten naar aanleiding van herhaalde klachtmeldingen bij de SP door medewerkers van De Risse.

De rapportage van het onderzoek is vernietigend voor bestuur en directie van De Risse. De SP vindt dat bestuur de directie onvoldoende oog hebben voor de belangen van de werknemers en vindt hen daarom onbekwaam voor een functie in de sociale werkvoorziening.

De SP heeft enkele jaren geleden al, in 1997, naar aanleiding van klachten over intimidatie en werkdruk, het bestuur van De Risse en de aangesloten gemeenten aangeschreven. In hun reactie hierop gaven zowel De Risse alsook de gemeenten te kennen dat de ‘eventuele grieven’ niet van algemene (werksfeer, leiding) maar van individuele aard waren en dat er voor de individuele werknemers voldoende wegen waren om hun klachten aan de orde te stellen.

In september van dit jaar meldden zich opnieuw enkele WSW’ers bij de afdeling Weert van de SP. Opnieuw kwamen zij met klachten over de werkomstandigheden en de omgangsvormen bij De Risse.
De melding was voor de SP reden om de betreffende werknemers van De Risse bijeen te roepen voor een nadere toelichting. Werkdruk, manipulatie en intimidatie waren tijdens deze informatieve bijeenkomst de gehanteerde termen om de situatie bij De Risse te beschrijven. Daarin zagen de werknemers van De Risse de gezamenlijke achtergrond van hun individuele ervaringen. Verder bleek uit de verhalen dat de klachten niet alle afdelingen maar een deel daarvan betreft. Meest ernstige klacht: de top (directie en bestuur) weet ervan, kijkt ernaar en doet niets.

Bij werkvoorzieningschap De Risse in Weert werken ongeveer 600 mensen in WSW-verband. SP-woordvoerder Harry Bouten: "Veel van hen gaan met plezier naar hun werk en dat moet vooral ook zo blijven. Maar voor andere werknemers van De Risse is dat plezier ver te zoeken."

De SP eindigt het verslag met een aantal conclusies maar niet met aanbevelingen. Het heeft naar de mening van de SP weinig zin om voorstellen tot verbeteringen te doen aan een bestuur en directie die ziende blind en horende doof zijn. Op een bestuursvoorzitter (wethouder Heijmans) die jaar na jaar stug blijft volhouden dat het bij al die klachten om ‘individuele’ kwesties gaat en die niet wil zien dat die klachten gemeenschappelijke kenmerken hebben, hoeft niemand zijn hoop te vestigen. Van een directeur die tegen een van de WSW’ers die bij hem komt vanwege een conflict met zijn chef zegt "Ik zal mijn mensen nooit afvallen" en daarmee doelt op de leidinggevenden, valt niet veel goeds te verwachten voor de mensen op de werkvloer.

Bouten: "De rapportage is daarom bedoeld voor al diegenen die de sociale werkvoorziening en de mensen die er werken een warm hart toedragen en die, naar wij hopen, directie en bestuur zullen aanspreken op hun falen. Mensen mogen daar niet zieker of minder valide worden dan ze al waren."

het volledige onderzoeksrapport

U bent hier