h

SP: Felicitatie aan ouders Fatima-school

20 november 2000

SP: Felicitatie aan ouders Fatima-school

De SP heeft het Comite Verontruste ouders van de Fatima-school gefeliciteerd met de resultaten van de door hen gehouden enquête. Het verbaast de SP niet dat de grote meerderheid van de bewoners zich uitspreekt voor behoud van een school op Fatima.

Haal je de school weg, dan haal je een belangrijke sociale activiteit uit de buurt. Bovendien moeten kinderen zelfstandig naar school kunnen gaan, op een veilige manier, aldus de SP. Een positief resultaat uit de enquête is dat het SP-idee voor een brede school in de nieuw te bouwen buurt Beekpoort (immers een deel van Fatima) door de meeste mensen wordt ondersteund. Het verheugd ons ook dat de gemeenteraad zich twee weken geleden unaniem uitsprak voor het behoud van een schoolvoorziening in alle Weerter wijken. Mede een resultaat van de inzet van de ouders en weer een bewijs dat je wel degelijk samen iets kunt bereiken.

Een probleem dat in de situatie van de Fatima-school blijft, is dat het schoolbestuur uiteindelijk beslist. Eerder is al duidelijk geworden dat die een andere richting opkijkt dan de belangen van de ouders en kinderen, en aanstuurt op een fusie met andere wijkscholen. Zeer kwalijk, temeer omdat de medezeggenschapsraad geen tegenwicht biedt. Wanneer deze situatie niet veranderd, zullen we moeten bezien of de gemeente zich aan zijn woord houdt.

U bent hier