h

Nieuws uit 2004

23 december 2004

Staatssecretaris erkent gevaar ammoniaktransport

Rood sein voor de ammoniaktrein!De SP Tweede-Kamerfractie is blij dat staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) eindelijk de gevaarlijke ammoniakstromen wil gaan verminderen. Onder de noemer ‘Rood sein voor de ammoniaktrein’ streeft de SP naar het samenbrengen van productie en verwerking van ammoniak. Helaas is de staatssecretaris aan deze stap nog niet toe. De transporten over het spoor door het centrum van Weert gaan dus voorlopig nog gewoon door.

Lees verder
22 december 2004

Protesteer tegen de Bolkestein-dienstenrichtlijn

Stop BolkesteinDe Dienstenrichtlijn van EU-commissaris Bolkestein moet er voor zorgen dat diensten in heel Europa worden geliberaliseerd, geprivatiseerd of dereguleerd. De SP vreest ontwrichting van de arbeidsmarkt, aantasting van sociale verworvenheden, verhoging van de milieudruk en toenemende machteloosheid van overheden en werknemers.

Lees verder
22 december 2004

SP Weert wil prestatieafspraken De Risse

De SP wil dat er prestatieafspraken gemaakt worden met sociale werkvoorzieningschap De Risse. De vele klachten en opmerkingen waarvoor opeenvolgende bestuurders en directie in het verleden doof bleven, zijn voor de SP reden zich ook voor de toekomst kritisch te blijven opstellen. Aldus de partij in een brief aan het Weerter gemeentebestuur.

Lees verder
21 december 2004

Nederweert wordt onnodig duur

Nederweert haalde het landelijke nieuws vandaag met het 'nieuws' dat de lasten in deze gemeente wel erg fors stijgen (20 procent). Begin dit jaar kwam de SP ledenwerkgroep in deze gemeente al met haar alternatieve bezuinigingen, onder andere opgedaan tijdens een huis-aan-huis enquete naar alternatieven voor de sluiting van het buitenzwembad.

Lees verder
18 december 2004

SP stemt niet in met uitbreiding KMS

Op 16 december heeft de gemeenteraad van Weert - met uitzondering van de Socialistische Partij (SP) - ingestemd met de miljoenen kostende grondtransacties in het gebied rond de Nelissenhofweg. De andere politieke partijen waren vol lof over de nieuwbouw voor het Bisschoppelijk College en de uitbreiding van de militaire school (KMS). Er zouden alleen winnaars uit voortkomen; de KMS kan uitbreiden en blijft in Weert, de school krijgt een nieuw onderkomen en de gemeente houdt er geld aan over.

Lees verder
16 december 2004

Extern onderzoek De Risse bevestigt sfeer van intimidatie, SP wil prestatie-afspraken

In 1997 en 2000 deed het toenmalige (gemeente)bestuur de signalen over intimidatie vanuit de SP af met 'individuele gevallen' en vond men onderzoek overbodig. Extern onderzoek nu bevestigt echter het beeld. Nu er door bestuurderswisselingen eindelijk verbeteringen mogelijk lijken bij De Risse, wil de SP eea vastleggen in prestatieafspraken met het SW-bedrijf.

Lees verder

Pagina's

U bent hier