h

SP stemt niet in met uitbreiding KMS

18 december 2004

SP stemt niet in met uitbreiding KMS

Op 16 december heeft de gemeenteraad van Weert - met uitzondering van de Socialistische Partij (SP) - ingestemd met de miljoenen kostende grondtransacties in het gebied rond de Nelissenhofweg. De andere politieke partijen waren vol lof over de nieuwbouw voor het Bisschoppelijk College en de uitbreiding van de militaire school (KMS). Er zouden alleen winnaars uit voortkomen; de KMS kan uitbreiden en blijft in Weert, de school krijgt een nieuw onderkomen en de gemeente houdt er geld aan over.

Voor de SP ligt het allemaal niet zo duidelijk. Een aantal belangrijke vragen zijn door het College van B&W niet beantwoord. Reden genoeg om vooralsnog niet in te stemmen met het voorstel.

Op de volgende punten bestaat voor de SP onduidelijkheid:

  • De precieze behoefte aan uitbreiding van de Militaire School is niet aangetoond
  • het is onduidelijk wat er precies in het nieuwe gebied van de KMS gaat komen
  • De strijdigheid met bestemmingsplannen, met andere woorden: “kan dit allemaal wel”
  • De bescherming van het kwetsbare Lichtenbergcomplex
  • De noodzaak tot het opheffen van de Nelissenhofweg en de gevolgen daarvan (onder andere voor het verkeer op de IJzerenmanweg)
  • De verkoop van stukken gemeentegrond. Bij vertrek van de KMS zou de gemeente deze grond als eerste mogen terugkopen, maar tegen welke prijs?
  • Het overschatten van het belang van een militaire school in Weert
  • Het onderschatten van het gevaar en de overlast van een militair object in een woonwijk

Daar komt bij dat volgens goed (of moeten we zeggen slecht) Weerter gebruik de omwonenden niet door de gemeente zijn geïnformeerd. Wellicht dat met meer tijd, een goede inspraak en voorlichting de gemeente wél de steun van de SP en ook van de buurt had verkregen. Maar daar heeft de politiek niet voor gekozen.

U bent hier