h

Nieuws uit 2015

18 juli 2015

Lichtenberg weer schoon

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

SP raadsleden Jeroen Goubet, Karin Duijsters en commissielid Nico van den Bent hielpen vandaag net als tientallen andere vrijwilligers mee met het schoonmaken van het openluchttheater De Lichtenberg. Het weer zat mee en na een uurtje of vier, flink wat zweetdruppels en een paar blaren zat de klus erop.

Lees verder
10 juli 2015

SP stelt vragen aan WML: Moesel en Groenewoud zelfde probleem?

Foto: Nico van den Bent

Een jaar na de talloze waterleidingbreuken in Groenewoud springen er opnieuw waterleidingen in Weert. De SP maakte eerder dit jaar al een analyse van de problemen en presenteerde die ook aan WML.

Lees verder
8 juli 2015

Plannen zandwinning uitgesteld, college komt tegemoet aan groene verenigingen

Foto: Nicole Goubet - Peeters / SP Weert

CZW, de Centrale Zandwinning Weert, wil meer zand afgraven in de plas aan de Herenvennenweg, beter bekend als het 'Blauwe Meertje. Hiervoor is een nieuwe vergunning nodig en voordat die afgegeven kan worden moet er ook een plan komen hoe het gebied in de toekomst in te richten en te gebruiken. Dat plan wordt nu even uitgesteld zodat groene verenigingen daar nauwer bij betrokken kunnen worden.

Lees verder
3 juli 2015

SP helpt mee met schoonmaak Lichtenberg

In de aanloop naar het evenement ‘Lichtenberg Experience’ tijdens de open monumentendag op 13 september aanstaande wordt het openluchttheater op 19 juli schoongemaakt. De SP helpt ook een handje mee.

Lees verder
2 juli 2015

College kan aan de slag met voorstellen om Weert op orde te krijgen

Foto: SP

Tijdens een daglange vergadering gisteren bleek dat de gehele gemeenteraad achter de koers staat die het college van burgemeester en wethouders kiest om Weert uit de financiële problemen te helpen. Er was waardering voor de manier waarop het College het aanpakt en er werden geen heilige huisjes gespaard.

Lees verder
23 juni 2015

Kap bomen Roermondseweg zo goed als van de baan

Foto: Nico van den Bent

In een brief van Gedeputeerde Geurts aan de Limburgse Provinciale Staten en de Weerter gemeenteraad wordt voorgesteld om de Roermondseweg in Weert niet te verbreden en daarom ook de vierhonderd bomen langs de weg niet te kappen. Deze kap waartegen de SP zich fel verzet heeft lijkt daarmee dan ook zo goed als van de baan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier