h

Nieuws uit 2015

8 mei 2015

SP jongeren in actie voor een eerlijk loon

Foto: Matthijs Fiddelaers / ROOD Weert

Volwassen jongeren tussen de 18 en 23 vallen onder het jeugdloon. Jongeren in deze leeftijd mogen stemmen, autorijden, trouwen, alcohol kopen kortom alles doen wat bij volwassenheid hoort, maar ze krijgen niet als volwassene betaald. Kinderloon voor volwassen werk kan niet en daarom haalde ROOD, de jongerenorganisatie van de Weerter SP, dinsdag tijdens Bevrijdingsdag handtekeningen op in de binnenstad.

Lees verder
7 mei 2015

SP geschokt over bomenkap Roermondseweg

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

De SP is geschokt over de plotseling aangekondigde kap van maarliefst 400 bomen langs de Roermondseweg. De provincie wil de Roermondseweg vanaf volgens jaar opknappen maar in tegenstelling tot in de tot nu toe gepresenteerde plannen moeten alle bomen weg. Onacceptabel. D66 stelde deze week al vragen aan het Weerter college van B&W. De SP heeft het verschrikkelijke plan meteen onder de aandacht gebracht van de SP Limburg en haar kersverse gedeputeerden.

Lees verder
7 mei 2015

Ledenvergadering kritisch op één jaar SP-bestuur in Weert

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Veel vragen, opmerkingen en kritiek van SP-leden tijdens een ledenvergadering waar werd gesproken over één jaar SP-bestuur in Weert. Fractie en bestuur gaven in het Keenterhart tekst en uitleg over het afgelopen jaar dat inderdaad een jaar met moeilijke keuzes is geweest. ‘Maar zelfs de SP heeft geen toverstokje waarmee alles op te lossen is’, zo verwoordde een lid het treffend.

Lees verder
1 mei 2015

Kunst en cultuur bereikbaar voor een breed publiek

Met het opstellen van een museumvisie wil het college van Weert kunst en cultuur bereikbaar maken voor een breed publiek. Het hebben van 2 musea, waar beide het nodige onderhoud aan moet gebeuren draagt dar niet aan bij. Om die reden stelde het college voor niet alleen een museumvisie op te stellen, maar ook museum De Tiendschuur per 1 mei 2015 te sluiten. De collectie wordt deels in het Jacob van Horne museum tentoongesteld en deels opgeslagen in depot. De SP onderschrijft de mening van het college.

Lees verder
1 mei 2015

Weert staat voor humane opvang uitgeprocedeerde asielzoekers

SP-wethouder Paul Sterk heeft bij de gemeenteraad laten weten dat Weert staat voor humane opvang uitgeprocedeerde asielzoekers. Momenteel vindt er in Weert geen opvang plaats, maar is dit regionaal georganiseerd in Venlo. De 15 gemeenten in Noord en Midden Limburg zien weinig in het Bed-Bad-Brood akkoord dat door regeringspartijen PvdA en VVD is gesloten. Wethouder Sterk gaf aan zich via de regio en de VNG in te spannen het bereikte akkoord te beoordelen.

Lees verder
30 april 2015

Weert voornemens ouderbijdrage jeugdzorg op te schorten

Op initiatief van de SP sprak de gemeenteraad van Weert over de ouderbijdrage in de jeugdzorg. De SP diende een voorstel in de ouderbijdrage op te schorten en vroeg inzicht in de situatie. Verantwoordelijk wethouder Paul Sterk vroeg de raad de tijd om een en ander uit te zoeken wat de consequenties  zouden zijn. Voor de SP-fractie een verstandig besluit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier