h

Kunst en cultuur bereikbaar voor een breed publiek

1 mei 2015

Kunst en cultuur bereikbaar voor een breed publiek

Met het opstellen van een museumvisie wil het college van Weert kunst en cultuur bereikbaar maken voor een breed publiek. Het hebben van 2 musea, waar beide het nodige onderhoud aan moet gebeuren draagt dar niet aan bij. Om die reden stelde het college voor niet alleen een museumvisie op te stellen, maar ook museum De Tiendschuur per 1 mei 2015 te sluiten. De collectie wordt deels in het Jacob van Horne museum tentoongesteld en deels opgeslagen in depot. De SP onderschrijft de mening van het college.

Bert PeterseDe discussie in de gemeenteraad spitste zich vooral toe op de sluiting van museum De Tiendschuur. SP-raadslid Peterse: “Het college heeft goede argumenten om dit museum nu te sluiten. Ten eerste is het bezoekersaantal en de openstelling gering. Hierdoor zijn de exploitatielasten relatief hoog. Ook de presentatie is gedateerd en om er een volwaardig museum van te maken zouden behoorlijke kosten gemaakt moeten worden. Ook het Jacob van Horne museum moet worden aangepakt. Dus hebben we in de coalitieonderhandelingen al afgesproken om het Jacob van Horne museum op te knappen en de Tiendschuur te sluiten. Daarnaast zal de museumvisie vooral gaan over hoe kunst en cultuur voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk wordt. Dat kunnen we als SP alleen maar onderschrijven. Dat zal ook bepalen wat er nodig is om van het Jacob van Horne museum een modern museum te maken.”

U bent hier