h

Culturele instellingen

20 januari 2018

SP schouwt binnenstad met deskundige

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

De SP heeft vandaag samen met Jacques Blommendaal het Weerter stadscentrum bekeken, besproken en beoordeeld. Blommendaal is centrummanager van de stad Utrecht en deelde met plezier zijn visie op Weert met de SP.

Lees verder
27 oktober 2017

Jeroen Goubet bij MLA Op Vrijdag

Foto: MLA Op Vrijdag / Bart Maes / MLA

SP fractievoorzitter en kandidaat lijsttrekker Jeroen Goubet was vanmiddag te gast bij het nieuwe lokale actualiteitenprogramma MLA Op Vrijdag. Er werd een discussie gevoerd over hoe de binnenstad van Weert verbeterd kan worden. Onder andere winkelleegstand, hoe trek je meer bezoekers, evenementen in de binnenstad en investeringen zoals in het museum werden besproken.

Lees verder
22 maart 2017

Wethouder Sterk opent nieuwe huiskamer De Roos

Foto: Sjoerd van Hoof / www.weertdegekste.nl

Afgelopen vrijdag opende wethouder Sterk de nieuwe huiskamer voor ouderen in het voormalige stadhuis aan de Beekstraat. ‘De Roos’ is een ontmoetingsplek voor ouderen en al tientallen jaren een begrip in Weert.

Lees verder
19 april 2016

Niet meer zorgen vóór, maar zorgen dat

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Afgelopen donderdag waren vrijwel de voltallige SP fractie en wethouder Paul Sterk op werkbezoek bij PUNT Welzijn. Deze Weerter maatschappelijke organisatie voert sinds jaar en dag allerlei taken ‘ter bevordering en ondersteuning van de mens’ uit in Weert. Toch wordt er flink bezuinigd op de PUNT Welzijn. Mede onder de verantwoordelijkheid van de SP want de SP zit tenslotte in het stadsbestuur. Niet meer dan normaal dus om eens langs te gaan, de vinger aan de pols te houden en te bekijken of er geen dingen mis gaan.

Lees verder
9 januari 2016

Geld voor minima, gaat ook naar minima

Op zaterdag 9 januari 2016 kopte de Limburger dat de gemeente Weert ‘Geld voor armoede misbruikt’. Aanleiding voor het artikel is een brief van het cliëntenplatform minima (CPM). Het artikel in de Limburger is niet correct, enerzijds over de brief van CPM, anderzijds over dat de gemeente Weert geld misbruikt.

Lees verder
1 mei 2015

Kunst en cultuur bereikbaar voor een breed publiek

Met het opstellen van een museumvisie wil het college van Weert kunst en cultuur bereikbaar maken voor een breed publiek. Het hebben van 2 musea, waar beide het nodige onderhoud aan moet gebeuren draagt dar niet aan bij. Om die reden stelde het college voor niet alleen een museumvisie op te stellen, maar ook museum De Tiendschuur per 1 mei 2015 te sluiten. De collectie wordt deels in het Jacob van Horne museum tentoongesteld en deels opgeslagen in depot. De SP onderschrijft de mening van het college.

Lees verder
22 maart 2012

Raad laat geen enkel vertrouwen in Bosuil zien

 De SP organiseerde eerder het festival SPektakelIn een nogal vreemd debat liet een grote meerderheid van de Weerter gemeenteraad pijnlijk blijken dat ze het beleid van poppodium De Bosuil niet vertrouwd. De partijen schoffeerden daarmee ook wethouder Coolen die de raad duidelijk probeerde te maken dat door niet in te stemmen met subsidie voor de komende drie jaren, het voortbestaan van een professionele Bosuil in gevaar komt.

Lees verder
7 oktober 2011

College volgt SP: uitstel bezuinigingen theater

Munttheater in WeertDe bezuinigingen op het Munttheater worden één jaar uitgesteld. Het gemeentebestuur heeft een voorstel hiervoor van de SP overgenomen.

Lees verder
3 april 2011

College bindt in, openingstijden buurthuizen, sportkantines en Bosuil ruimer

Na kritiek van de SP worden de openingstijden van de zogenaamde ´paracommerciële instellingen´, oftewel onze buurthuizen, sportkantines en clublokalen niet te strikt. Het college van Burgemeester en Wethouders wilde de openingstijden van deze verenigingslokalen aan banden leggen omdat ze zouden concurreren met de gewone horeca.

Lees verder
20 maart 2011

SP: Doe niet te moeilijk over een glaasje in de kantine of De Bosuil

De afgelopen maand is in de gemeenteraad een aantal keren gesproken over het 'horecabeleidsplan'. Begin deze eeuw leidde dit tot veel commotie, vanwege de Weerter Actie Partij die het college dwong om ruimere openingstijden te hanteren voor café's. Ook nu staan de hakken in het zand, zo lijkt het. Er wordt met twee maten gemeten, vind de SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier