h

Raad laat geen enkel vertrouwen in Bosuil zien

22 maart 2012

Raad laat geen enkel vertrouwen in Bosuil zien

 De SP organiseerde eerder het festival SPektakelIn een nogal vreemd debat liet een grote meerderheid van de Weerter gemeenteraad pijnlijk blijken dat ze het beleid van poppodium De Bosuil niet vertrouwd. De partijen schoffeerden daarmee ook wethouder Coolen die de raad duidelijk probeerde te maken dat door niet in te stemmen met subsidie voor de komende drie jaren, het voortbestaan van een professionele Bosuil in gevaar komt.

In 2008 besloot de complete gemeenteraad dat voor het voortbestaan van het poppodium professionalisering nodig is. Dat bleek uit een onderzoek van een onafhankelijk bureau. Er werd door de raad extra geld beschikbaar gesteld om vaste krachten aan te kunnen nemen die de tientallen vrijwilligers professioneel ondersteunen in hun werkzaamheden voor de Bosuil.

De SP had en heeft hier veel vertrouwen in omdat het bestuur van de Bosuil keer op keer aantoont dat ze goed werk doet. En omdat de ingeslagen koers resultaat heeft ondanks tegenvallers zoals het vertrek van het Bospop festival naar een andere locatie.

Maar in de afgelopen jaren lieten andere partijen in de gemeenteraad onder aanvoering van D66 en de VVD dat vertrouwen keer op keer niet blijken. En ook gisteren weer niet.
Jaarlijks, wanneer de subsidie opnieuw vastgesteld wordt, stellen zij de voorwaarde dat De Bosuil meer commerciële activiteiten moet ontplooien om minder afhankelijk te zijn van subsidie. Helemaal niks mis mee, maar de raad geeft de Bosuil hiervoor niet de tijd door de discussie steeds op te rakelen.

Daar komt nog eens bij dat de Bosuil geen volledige tapvergunning heeft omdat het gedeeltelijk een overheidsinstelling is, net zoals bijvoorbeeld het Munttheater. Er gelden strenge regels rond welke commerciële activiteiten er wel en niet mogen en de openingstijden. Er zou concurrentie kunnen ontstaan met de gewone horeca.
Een situatie die trouwens binnenkort wellicht tot het verleden behoord omdat een commerciële partij geïnteresseerd is in het uitbaten van het horeca-deel van de Bosuil. Deze zomer wordt duidelijk hoe dat precies in elkaar gaat zitten.

De Bosuil, het mooiste en grootste poppodium van Limburg
De Bosuil, het mooiste en grootste poppodium van Limburg

Een meerderheid in de gemeenteraad, met D66 voorop, wil daar op wachten en geen subsidie voor de komende drie jaar beschikbaar stellen zoals het college voorstelt. Slechts een kleiner bedrag voor één jaar wordt er uitgetrokken zo bleek uit een amendement (wijzigingsvoorstel) van D66.
En dat amendement werd doorgezet ondanks een vurig betoog van wethouder Coolen waarin hij nog maar eens aangaf hoe belangrijk de Bosuil voor Weert is en waarin hij de risico’s van het amendement duidelijk maakte. Niet alleen een vurig maar ook een warm betoog waar vertrouwen uitstraalde. Vertrouwen in de Bosuil.

‘De SP vindt het schokkend wat hier gebeurt. Ieder jaar weer op de rem gaan staan en het is steeds dezelfde discussie. Wij steunen dit amendement niet. Wij willen een betrouwbare overheid. Wij steunen daarom onverkort het collegevoorstel en de wethouder’ aldus SP fractievoorzitter Paul Lempens tegen het einde van de discussie. De PvdA sloot zich daarbij aan.

Vreemd was de rol van het CDA dat aangaf ‘het hoogst haalbare’ voor de Bosuil te willen maar vervolgens tegen haar eigen wethouder Coolen inging door het amendement van D66 ook te steunen.

De Bosuil krijgt door D66, de VVD, Weert Lokaal en het CDA nu dus niet het hoogst haalbare, maar een subsidie voor één jaar. Er is een grote kans dat de professionele krachten daardoor nu afhaken. Het is nu immers onduidelijk of hen een vast contract gegeven kan worden. Bij een derde verlenging moet een tijdelijk contract nu een maal in een vast contract omgezet worden. Wethouder Coolen zat er zichtbaar mee in zijn maag.

Eind 2010 schreef de SP op haar website ‘raad laat Bosuil bungelen’. Er is in anderhalf jaar helemaal niks veranderd. En de SP is er bang voor dat er in 2013 weer eenzelfde soort berichtje op haar website zal moeten verschijnen. Als de Bosuil dat haalt…

'Professionalisering is sleutelwoord voor De Bosuil'
Raad laat Bosuil bungelen
SP: doe niet moeilijk over een glaasje in de kantine

U bent hier