h

Horeca

20 januari 2018

SP schouwt binnenstad met deskundige

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

De SP heeft vandaag samen met Jacques Blommendaal het Weerter stadscentrum bekeken, besproken en beoordeeld. Blommendaal is centrummanager van de stad Utrecht en deelde met plezier zijn visie op Weert met de SP.

Lees verder
18 januari 2018

Niet lichtzinnig omgaan met besluit mobiel cameratoezicht

Foto: Weert de gekste / Weert de gekste

De burgemeester wil de algemene plaatselijke verordening (APV) aanpassen op het gebied van cameratoezicht. In 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de politie, openbaar ministerie en burgemeester de mogelijkheid te geven vast cameratoezicht is in te stellen. Hier zijn strikte voorwaarden aan verbonden. Nu wil de burgemeester de mogelijkheid van mobiel cameratoezicht. De verstrekkendheid van dit besluit is niet duidelijk, waardoor de SP niet zo maar ja tegen dit voorstel kan zeggen.

Lees verder
3 december 2015

Oelemarkt krijgt toch "Kiss & Ride"

Foto: Nico van den Bent / mla

Het halen en brengen van jeugd die de Oelemarkt bezoekt wordt een stuk gemakkelijker.  De laad- en los strook langs de Emmasingel vlakbij het uitgaansplein kan binnenkort in de avonduren ook gebruikt gaan worden als ‘Kiss & ride’ strook. Ondanks wat eerdere weerstand gaat de gemeente dit SP-idee toch uitvoeren.

Lees verder
7 oktober 2015

Creatieve oplossing halen en brengen Oelemarkt niet mogelijk?

Foto: Nico van den Bent / mla

De SP stelde begin dit jaar voor om een ‘Kiss en Ride- strook langs de Emmasingel in te stellen. Een stukje voorbij de Oelemarkt zouden ouders die de stappende bezoekers op het Weerter horecaplein komen ophalen even kunnen stoppen. Dat scheelt een hoop verkeerschaos, én er zijn al ouders bekeurd omdat ze ergens stopte waar dat niet de bedoeling was. Maar de gemeente zegt nu nee.

Lees verder
13 april 2013

Bassin nog dit jaar opgeknapt

Door herhaalde inzet van de SP heeft de Weerter gemeenteraad unaniem besloten dat het Bassin nog dit jaar wordt opgeknapt. Hiermee komt voor de (horeca)ondernemers een einde aan de jarenlange overlast en krijgt Weert er een mooi plein bij.

Lees verder
22 maart 2012

Raad laat geen enkel vertrouwen in Bosuil zien

 De SP organiseerde eerder het festival SPektakelIn een nogal vreemd debat liet een grote meerderheid van de Weerter gemeenteraad pijnlijk blijken dat ze het beleid van poppodium De Bosuil niet vertrouwd. De partijen schoffeerden daarmee ook wethouder Coolen die de raad duidelijk probeerde te maken dat door niet in te stemmen met subsidie voor de komende drie jaren, het voortbestaan van een professionele Bosuil in gevaar komt.

Lees verder
14 juli 2011

Teleurstelling over afblazen Amerikaanse Dag

De SP is teleurgesteld over het niet doorgaan van de Amerikaanse Dag (All American Day) in de binnenstad van Weert op 7 augustus. Er zouden aanwijzigen zijn dat motorclubs met mekaar in gevecht willen gaan. De openbare orde kan niet worden gegarandeerd omdat evenementen in Roermond en Venray voorgaan bij de politie. De teleurstelling bij de organisatie, de vrijwilligers, het publiek en de reacties op dit bericht roept vragen op bij de SP. "Wij zijn zeer teleurgesteld dat er in Weert een leuk evenement voor de mensen niet kan doorgaan", aldus de SP.

Lees verder
3 april 2011

College bindt in, openingstijden buurthuizen, sportkantines en Bosuil ruimer

Na kritiek van de SP worden de openingstijden van de zogenaamde ´paracommerciële instellingen´, oftewel onze buurthuizen, sportkantines en clublokalen niet te strikt. Het college van Burgemeester en Wethouders wilde de openingstijden van deze verenigingslokalen aan banden leggen omdat ze zouden concurreren met de gewone horeca.

Lees verder
20 maart 2011

SP: Doe niet te moeilijk over een glaasje in de kantine of De Bosuil

De afgelopen maand is in de gemeenteraad een aantal keren gesproken over het 'horecabeleidsplan'. Begin deze eeuw leidde dit tot veel commotie, vanwege de Weerter Actie Partij die het college dwong om ruimere openingstijden te hanteren voor café's. Ook nu staan de hakken in het zand, zo lijkt het. Er wordt met twee maten gemeten, vind de SP.

Lees verder
13 oktober 2010

SP volgt advies integriteitsbureau inzake horecawethouder

De SP wil dat het college van burgemeester en wethouders een advies van het onafhankelijk bureau BING rond mogelijke belangenverstrengeling van wethouder Cardinaal opvolgt. Dat betekent dat Cardinaal de portefeuille horecabeleid vanwege zijn directe financiële belangen niet langer kan uitvoeren, danwel afstand moet doen van zijn directe verhuurdersbelang.

Lees verder

Pagina's

U bent hier