h

SP volgt advies integriteitsbureau inzake horecawethouder

13 oktober 2010

SP volgt advies integriteitsbureau inzake horecawethouder

De SP wil dat het college van burgemeester en wethouders een advies van het onafhankelijk bureau BING rond mogelijke belangenverstrengeling van wethouder Cardinaal opvolgt. Dat betekent dat Cardinaal de portefeuille horecabeleid vanwege zijn directe financiële belangen niet langer kan uitvoeren, danwel afstand moet doen van zijn directe verhuurdersbelang.

Vandaag heeft de SP heeft kennisgenomen van het adviesrapport van Bureau Integriteit Nederlandse gemeenten (BING). Hierin wordt gesteld dat
wethouder Cardinaal vanwege zijn directe financiële belangen in horecapanden niet kan deelnemen aan de besluitvorming over het horecabeleid.

De SP twijfelt niet aan de integriteit van wethouder John Cardinaal. Zij is het echter wel met het advies BING eens dat hij óf zijn portefeuille horecabeleid moet afstaan óf afstand moet doen van zijn directe financiële belangen. Dat is in het belang van de positie van de gemeente Weert.

Het college van B&W liet vandaag aan de pers weten het advies niet op te volgen en de portefeuilletoedeling niet te wijzigen. De SP vindt dat zeer onverstandig.

Reactie van het college

U bent hier