h

Niet lichtzinnig omgaan met besluit mobiel cameratoezicht

18 januari 2018

Niet lichtzinnig omgaan met besluit mobiel cameratoezicht

Foto: Weert de gekste / Weert de gekste

De burgemeester wil de algemene plaatselijke verordening (APV) aanpassen op het gebied van cameratoezicht. In 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de politie, openbaar ministerie en burgemeester de mogelijkheid te geven vast cameratoezicht is in te stellen. Hier zijn strikte voorwaarden aan verbonden. Nu wil de burgemeester de mogelijkheid van mobiel cameratoezicht. De verstrekkendheid van dit besluit is niet duidelijk, waardoor de SP niet zo maar ja tegen dit voorstel kan zeggen.

Bert Peterse“Bij het besluit in 2011 heeft de SP voorgestemd,” zegt SP-raadslid Bert Peterse. “Reden is dat er strikte voorwaarden aan de inzet zijn verbonden: Alle andere opties hebben geen effect, het is tijdelijk en het staat onder democratische controle, dus de gemeenteraad vooraf informeren indien mogelijk en inzet achteraf evalueren. Hier is al enigszins op toegegeven want op de Oelemarkt is op vrijdag- en zaterdagavond cameratoezicht. Mobiel cameratoezicht is weer een stap verder, waarbij niet duidelijk is welk probleem opgelost wordt.”

De SP heeft dan ook grote vraagtekens bij dit besluit. Peterse: “Met de kermis is cameratoezicht gebruikt om aanwijzingen aan bezoekers te geven via LED-schermen. Dit om drukte te voorkomen of in geval van nood hulpdiensten aanwijzingen te kunnen geven. Hier is geen bezwaar tegen. Tijdens de commissievergadering kon de burgemeester niet duidelijk maken of de permanente inzet van bodycams door de politie ook onder dit besluit valt, of het gebruik van drones hier onder valt of andere nieuwe technieken. De politie geeft aan nu al bodycams te gebruiken. Onduidelijk is of dit tijdelijk is, in welk gebied en voor welke duur en op welke wijze dit democratisch gecontroleerd wordt. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden.”

De SP wil weten of de inzet van deze bodycams in strijd is met de huidige regels en of de gemeenteraad hier over gaat.

Zie ook:

U bent hier