h

Permanent cameratoezicht geen probleem voor Burgemeester

13 september 2013

Permanent cameratoezicht geen probleem voor Burgemeester

De SP wil een einde aan het permanent cameratoezicht op het bedrijventerrein Kanaalzone 1. Er staan verschillende camera’s permanent opgesteld waarmee kentekenregistratie plaatsvindt en toegangswegen worden gecontroleerd. De camera’s houden zicht op doorgaande wegen naar woonwijk Fatima of het station en beelden worden uitgelezen door een beveiligingsbedrijf.

“Voor de SP zijn er drie criteria voor het toepassen van cameratoezicht,” zegt SP-raadslid Bert Peterse. “Ten eerste moeten alle andere mogelijke maatregelen zijn toegepast en moet duidelijk zijn dat deze geen effect hebben. Ten tweede moet cameratoezicht tijdelijk zijn. Zodra de probleemsituatie is opgelost, moeten camera’s worden verwijderd. En ten derde moet het cameratoezicht onder democratische controle plaatsvinden. Dat betekent dat alleen de politie de beelden mag bekijken/ gebruiken en er naar mag optreden. De burgemeester is eindverantwoordelijk en kan dan door de gemeenteraad worden gecontroleerd. Het permanente cameratoezicht op bedrijventerrein Kanaalzone 1 is in strijd met alle drie de punten.”

De SP fractie heeft daarom de burgemeester gevraagd de camera’s op kanaalzone 1 te verwijderen. Peterse: “Er wordt wel aangegeven dat er sprake is van criminaliteit, maar tegelijkertijd dat de cijfers een afname laten zien. Vervolgens worden die cijfers niet gegeven. De Burgemeester weigert de afspraken inzichtelijk te maken, terwijl een particulier beveiligingsbedrijf de beelden uitleest en surveillance uitvoert. Alle reden dus om het permanente toezicht te stoppen als nut en noodzaak niet worden aangetoond.”

U bent hier