h

SP schouwt binnenstad met deskundige

20 januari 2018

SP schouwt binnenstad met deskundige

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

De SP heeft vandaag samen met Jacques Blommendaal het Weerter stadscentrum bekeken, besproken en beoordeeld. Blommendaal is centrummanager van de stad Utrecht en deelde met plezier zijn visie op Weert met de SP.

Waar liggen de kansen voor de binnenstad? En waar de bedreigingen? Wat moet er gedaan worden of juist niet? En wie moet dat doen? Allemaal vragen waar veel mensen een mening over hebben maar er zijn op dat vlak maar weinig echte deskundigen. Blommendaal heeft er zijn beroep van gemaakt.

Namens de SP waren fractievoorzitter Jeroen Goubet en kandidaat raadsleden Gerard Bosman en Ibrahim Doslu aanwezig. Na een uitgebreide analyse van Weert en haar binnenstad op basis van cijfers werd er onder het genot van een drankje gediscussieerd. Enkele opmerkingen en aanbevelingen;

 • Zorg voor inzicht, je wil alles weten over wat er in een stad gebeurt. Hoeveel bezoekers komen er? Waar komen ze vandaan? Hoe groot is het bezoek aan het centrum van de eigen inwoners? Waarom komen ze of waarom gaan ze juist ergens anders winkelen?. En herhaal dit soort onderzoeken ruwweg iedere drie jaren zodat er statistiek opgebouwd wordt. Zorg er ook voor dat de resultaten gemakkelijk en publiek te vinden zijn.
 • Maak keuzes in wat je wil met het centrum. Een duidelijke uitstraling van de stad, duidelijke thema’s die overal in terugkeren, bijvoorbeeld ook in evenementen. ‘Staat Weert bekend om haar vlaai? Zet daar dan alles en vol op in!’
 • Iedere week kleine evenementjes organiseren werkt niet. Liever twee of drie grote per jaar waarin het liefst ook weer het thema van de stad terug komt.
 • Het trekken van grote landelijke of internationale ketens als oplossing om méér mensen naar de stad te trekken wordt overgewaardeerd. Het leidt nauwelijks tot hogere bezoekersaantallen.
 • Maak indien mogelijk met naburige steden, met de ‘concurrenten’, afspraken over het proberen te trekken van bepaalde ketens als je dat dan toch wil.
 • De kleine, ‘ambachtelijke’ winkelier maakt een stad interessant. Daarvoor komen mensen speciaal naar die éne stad.
 • Toerisme kan voor een groeiende bron van inkomsten zorgen. Zorg ervoor dat de stad heel goed gepromoot wordt op omliggende campings en vakantieparken.
 • Gratis parkeren zorgt niet voor meer bezoekers. Parkeertarieven, mits ze niet extreem hoog zijn, vormen nauwelijks een afweging voor mensen om wel of niet naar een stad te gaan.
 • Ondernemers zijn vaak niet ondernemend en wijzen snel met de vinger naar de gemeente of bijvoorbeeld internetverkopen als het slecht gaat. Help ondernemers te ondernemen. Geef ze tips en adviezen en leer ze hoe ze hun klantenkring goed kunnen beoordelen zodat ze daar goed bij aansluiten.
 • Organiseer als gemeente de samenwerking in de binnenstad maar bemoei je er verder zo min mogelijk mee. Maak regeltjes zo ruim en eenvoudig mogelijk maar laat ondernemers zelf dingen organiseren.
 • Zorg ervoor dat die samenwerking zichzelf bedruipt. Een bedrijven Investerings Zone (BIZ) of een extra gebruikers-OZB heffing zorgt voor inkomsten die in een onafhankelijke pot moeten komen waaruit het samenwerkingsverband zelf dingen betaald. Zoals evenementen of aankleding in de binnenstad. Maak duidelijke afspraken over waarvoor de gemeente wel en niet verantwoordelijk is en wat de gemeente wel en niet betaald. De gemeente kan wel af en toe extra geld geven om goede initiatieven de belonen of te stimuleren.
 • Maak de samenwerking zo breed mogelijk. Dus niet alleen winkeliers maar ook binnenstadbewoners, het theater, het kerkbestuur, enzovoorts.
 • Maak de binnenstad compact. Stimuleer het verbouwen van winkels in aanloopstraten tot woningen. Ook op de benedenverdieping.
 • Zorg voor veel groen. Dat kan vaak snel en goedkoop maar het moet er wel kwalitatief goed uitzien. Het is ook beter dan miljoenen investeren in bijvoorbeeld het terugbrengen van water in de grachten.
 • Probeer pandeigenaren te bewegen de huren te verhalen. Nut en noodzaak van een leegstandsbelasting zijn (nog) niet aangetoond.
 • Zorg voor ‘blurring’. Als een kledingverkoper ook een barretje in zijn zaak wil zetten of in een hoek broodjes wil gaan verkopen moet dat gewoon kunnen.
 • En tot slot, leg je erbij neer dat niet alles op te lossen is. Je kunt helpen en sturen maar mensen beslissen uiteindelijk zelf wat ze doen.

Vervolgens liep men een rondje door de stad. Onder andere de weekmarkt en de Martinuskerk werd bezocht. In de Stationsstraat keek men naar de verbouwing van de voormalige Smeets-drukkerij tot woningen.

Wegens andere verplichtingen moest er daarna afscheid genomen worden. Maar een vervolgafspraak volgt in de zomer. Om op een terrasje uitgebreid de lokale horeca te stimuleren!

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

U bent hier