h

Bassin nog dit jaar opgeknapt

13 april 2013

Bassin nog dit jaar opgeknapt

Door herhaalde inzet van de SP heeft de Weerter gemeenteraad unaniem besloten dat het Bassin nog dit jaar wordt opgeknapt. Hiermee komt voor de (horeca)ondernemers een einde aan de jarenlange overlast en krijgt Weert er een mooi plein bij.

“De ondernemers aan het Bassin kregen vorig jaar te horen dat dit plein niet zou worden opgeknapt voor de opening van De Poort van Limburg,” laat SP-raadslid Bert Peterse weten. Hij vervolgt: “De gemeente heeft altijd gezegd dat met opening van het complex De Poort van Limburg ook het Bassin een opknapbeurt zou krijgen.”

Om duidelijkheid te krijgen heeft de SP het college ter verantwoording geroepen. Peterse: “In de beantwoording van onze vragen werd gesteld dat pas in 2014 er budget beschikbaar is. Onacceptabel, want niet alleen de ondernemers aan het Bassin is de opknap toegezegd, ook de bewoners van het nabijgelegen appartementencomplex Ceres zouden hun stoep krijgen. De SP heeft er voor gepleit de inrichting van de openbare ruimte op te splitsen. Eerst het Bassin en de Werthaboulevard tot aan Ceres en in een later stadium de rest.”

Het college kwam uiteindelijk met een gelijksoortig voorstel. Peterse: “Mede omdat Rijkswaterstaat met het kanaal bezig is, kan er werk met werk gemaakt worden en kosten worden bespaard. Het Bassin wordt een echt (horeca)plein en de Werthaboulevard een plek voor voetgangers en fietsers, waar ook terrassen mogelijk zijn. De planning wordt afgestemd met de ondernemers en omwonenden, maar dit jaar gaat de schop nog de grond in.”

 

Maak werk van herinrichting Bassin 27 augustus 2012

 

U bent hier