h

Teleurstelling over afblazen Amerikaanse Dag

14 juli 2011

Teleurstelling over afblazen Amerikaanse Dag

De SP is teleurgesteld over het niet doorgaan van de Amerikaanse Dag (All American Day) in de binnenstad van Weert op 7 augustus. Er zouden aanwijzigen zijn dat motorclubs met mekaar in gevecht willen gaan. De openbare orde kan niet worden gegarandeerd omdat evenementen in Roermond en Venray voorgaan bij de politie. De teleurstelling bij de organisatie, de vrijwilligers, het publiek en de reacties op dit bericht roept vragen op bij de SP. "Wij zijn zeer teleurgesteld dat er in Weert een leuk evenement voor de mensen niet kan doorgaan", aldus de SP.

SP-raadslid Paul Lempens wil weten welke concrete aanwijzingen er zijn dat er een verhoogd gevaar voor de openbare orde zou zijn, anders dan bij andere evenementen of andere jaren. De vorige burgemeester heeft de raad altijd netjes geïnformeerd, dit moeten we uit de krant lezen. De SP wil garanties dat de Amerikaanse Dag op een later tijdstip wel kan doorgaan.

Lempens vind het afblazen van het evenement enkele weken van tevoren onbegrijpelijk. "Het was al lange tijd bekend dat 7 augustus een groot evenement zou plaatsvinden in het centrum van Weert. Waarom is niet eerder aangegeven dat het risico bestond dat het geen doorgang zou kunnen vinden? Sinds wanneer wijkt Weert voor dreigementen? Is de communicatie met en de organisatie bij de politie wel op orde? Waarom heeft men geen moeite gedaan om meer agenten op te roepen op die dag, of een betere planning gemaakt?"

De afgelasting roept veel vragen en onbegrip op bij het publiek, zoals "Waarom kan bij Koninginnedag wel de openbare orde worden gegarandeerd, en bij de Amerikaanse Dag niet? Waarom kan het in Roermond en Venray wel? Was Weert te laat?"

De SP maakt zich zorgen om het imago van Weert als gezellige, ondernemende, bruisende stad. 'Weert is weer een stapje dichter bij
Staphorst gekomen', aldus een van de reacties op internet. "Er is net een evenementenbeleid vastgesteld door de gemeenteraad. Kennelijk wordt er met dit soort situaties geen rekening gehouden dus dat beleid kan meteen de prullenbak in." aldus SP-Weert.


Vragen conform artikel 40 van het reglement van orde voor de gemeenteraad

13 juli 2011

Onderwerp niet doorgaan amerikaanse dag (all american day)

Geacht college,

Uit diverse media en via een gemeentelijk persbericht hebben we moeten vernemen dat de Amerikaanse Dag (All American Day) dit jaar niet kan doorgaan op 7 augustus. Er zouden aanwijzigen zijn dat motorclubs met mekaar in gevecht willen gaan. De openbare orde kan niet worden gegarandeerd omdat evenementen in Roermond en Venray voorgaan bij de politie De teleurstelling bij de organisatie, de vrijwilligers, het publiek en de reacties op dit bericht roept enkele vragen op. Wij zijn ook zeer teleurgesteld dat er in Weert weer een leuk evenement voor de mensen niet kan doorgaan. 'Weert is weer een stapje dichter bij Staphorst gekomen', aldus een van de reacties.

- Welke concrete aanwijzigen zijn er dat er een verhoogd gevaar voor de openbare orde zou zijn, anders dan bij andere evenementen of andere jaren?

- Sinds wanneer wijkt Weert voor dreigementen?

- Het was al lange tijd bekend dat 7 augustus een groot evenement zou plaatsvinden in het centrum van Weert. Is niet eerder aangegeven dat het risico bestond dat het geen doorgang zou kunnen vinden? Zo nee, waarom niet?

- Is de communicatie met en de organisatie bij de politie wel op orde? Waarom heeft men geen moeite gedaan om meer agenten op te roepen op die dag, of een betere planning gemaakt?

- Waarom kan bij Koninginnedag wel de openbare orde worden gegarandeerd, en bij de Amerikaanse Dag niet? Kunt u zich voorstellen dat mensen zich die vraag stellen?

- Waarom kan het in Roermond en Venray wel? Was Weert te laat? Zo ja, hoe kan dat?

- Wat blijft er over van het op te bouwen imago van gezellige, ondernemende, bruisende stad? Hoe gaat u deze imagoschade herstellen?

- Waarom is de raad of het presidium niet direct geïnformeerd, zoals de vorige burgemeester dit altijd deed? Bent u van plan dit alsnog, desnoods vertrouwelijk, te doen? Zo nee, waarom niet?

- Wie is aansprakelijk voor de schade nu de dag niet volgens planning kan doorgaan?

- Kunt u garanties geven dat de Amerikaanse Dag op een later tijdstip wel kan doorgaan? Zo nee, waarom niet?

- Gaat u in het evenementenbeleid beter rekening houden met dit soort situaties zodat teleurstellingen op het laatste moment kunnen worden voorkomen? Zo nee, waarom niet?

- Wat heeft u geleerd hiervan?

Graag een spoedige schriftelijke beantwoording

Paul Lempens
SP-Weert

U bent hier