h

Niet meer zorgen vóór, maar zorgen dat

19 april 2016

Niet meer zorgen vóór, maar zorgen dat

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Afgelopen donderdag waren vrijwel de voltallige SP fractie en wethouder Paul Sterk op werkbezoek bij PUNT Welzijn. Deze Weerter maatschappelijke organisatie voert sinds jaar en dag allerlei taken ‘ter bevordering en ondersteuning van de mens’ uit in Weert. Toch wordt er flink bezuinigd op de PUNT Welzijn. Mede onder de verantwoordelijkheid van de SP want de SP zit tenslotte in het stadsbestuur. Niet meer dan normaal dus om eens langs te gaan, de vinger aan de pols te houden en te bekijken of er geen dingen mis gaan.

PUNT Welzijn is de Weerter welzijnsorganisatie die zich richt op zes hoofdtaken;

  • Opbouwwerk en jongerenwerk
  • Opgroeiondersteuning, voorschoolse opvang van kinderen
  • Vluchtelingenwerk
  • Mantelzorgondersteuning
  • Servicepunt voor vrijwilligers
  • Beheer van wijkaccommodatie Keenterhart

Voorafgaand aan het gesprek kreeg de SP een rondleiding door de nieuwe kantoren van PUNT Welzijn. In het oude Weerter stadhuis aan de Beekstraat. Met minimale middelen is er veel verbeterd in het gebouw. Een gezelligere aankleding, wandjes gesloopt om grote open ruimtes te maken en vooral veel achterstallig onderhoud weggewerkt. Kortom een bevestiging van de belachelijke keuze om een nieuws stadhuis te bouwen. Met relatief kleine aanpassingen was het gebouw nog steeds prima geschikt geweest. Maar de meerderheid heeft beslist zullen we maar zeggen.

Maar het bezoek was er vooral op gericht om inzicht krijgen in de keuzes die PUNT Welzijn maakt om te bezuinigen. De meest harde boodschap is dat door de 20% bezuiniging op het budget ongeveer één derde van het personeel moet vertrekken. Dat gebeurt via vrijwillige vertrekregelingen.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Daarnaast zijn er activiteiten afgestoten. De kinderopvang is bijvoorbeeld overgedragen aan Hoera Kindercentra en computercursussen zijn overgedragen aan de bieb. Verder worden er accommodaties gesloten of overgedragen. Wegens een al enige tijd flink dalende belangstelling wordt jongerencentrum M29 aan de Maaspoort gesloten en activiteiten in het Trefcentrum in Stramproy worden overgedragen aan de KBO Limburg  en Stichting land van Horne.

Meest in het oog springend is de verplaatsing van ontmoetingscentrum de Roos. In het pand boven winkelcentrum de Munt aan de beekstraat komen waarschijnlijk starterwoningen. Door de activiteiten te verplaatsen naar ruimtes in het oude stadhuis aan de overkant van de straat kan er flink bespaard worden, zo’n 62500 euro per jaar.

Al met al lukt het PUNT Welzijn daardoor om in 2016 150000 euro te besparen en opnieuw in 2017. Voor 2018 staat nog eenzelfde bedrag open dat nog ingevuld moet worden.

SP raadslid Jeroen Goubet;. ‘Het is nooit een leuke boodschap om te bezuinigen op dingen die direct voor de mensen zijn. Ik bezuinig liever op stenen. Maar het kon niet anders en toch wil ik wel tegen het beeld in gaan dat alles wat ‘zacht ’is zondermeer behouden moet blijven. Mensen organiseren zichzelf steeds meer en steeds gemakkelijker, zowel jong als oud. Dat ziet iedereen om zich heen. Mensen kijken niet meer naar de overheid of naar professionele instellingen, dingen worden via Whatsapp geregeld. M29 is daar een mooi voorbeeld van. Een jongerencentrum waar geen jongeren meer komen omdat ze zelf dingen regelen en organiseren. Moet je dat dan toch openhouden? Ik denk van niet.'

PUNT Welzijn heeft mede door de veranderingen in de maatschappij en de bezuiniging ook gezien dat je dingen los kunt laten. Waar professionele medewerkers vroeger zelf activiteiten organiseerden treden ze nu meer op als coach of klankbord. De nog steeds vele vrijwilligers of zelfs mensen die geheel niet aan PUNT Welzijn verbonden zijn krijgen zo meer ruimte maar behouden de professionele begeleiding. ‘Niet meer zorgen vóór maar zorgen dat’.

Goubet: ‘Natuurlijk moet PUNT Welzijn de maatschappelijke organisatie zijn en blijven die mensen die een steuntje in de rug nodig hebben kan helpen. Kwetsbare mensen zoals ouderen maar ook bijvoorbeeld bepaalde groepen jongeren. Mensen die het niet alleen iets zelf kunnen maar ook nog eens iets zelf willen organiseren moeten ook de ruimte krijgen. Loslaten. Regels weg. Ga je gang en doe je ding, hoe kunnen we je helpen? Dat spreekt me als socialist allebei erg aan!’

De SP is op zich dus gerust gesteld. Taken worden afgestoten, van bovenaf organiseren wordt losgelaten maar de kern blijft overeind. En er gebeuren geen ongelukken. Wel zijn er nog zorgen over de bezuiniging in 2018 al is PUNT Welzijn zelf optimistisch deze ook te gaan halen. De SP houdt de vinger aan de pols.

U bent hier