h

Provinciaal verzet tegen schadelijk vrijhandelsverdrag met VS

9 oktober 2015

Provinciaal verzet tegen schadelijk vrijhandelsverdrag met VS

Foto: Ibrahim Döslu / SP Weert

De Provinciale Staten hebben vanavond op initiatief van de Partij voor de Dieren een voorstel aangenomen dat het provinciebestuur oproept zich uit te spreken tegen vrijhandelsverdrag TTIP. Limburg geeft daarmee een belangrijk signaal af.

Er is de laatste maanden veel te doen om TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, oftwel Transatlantisch vrijhandels- en Investeringsverdrag). Dit is een handelsverdrag in de dop tussen Europa en de Verenigde Staten dat grote bedrijven vooral moet helpen met het omzeilen van juridische ‘rompslomp’ in hun handel tussen de werelddelen.

De invloed van democratisch gekozen regeringen en de rechtspraak in de betrokken landen wordt uitgehold, de macht van grote bedrijven neemt toe. Het verdrag is onder flinke druk van lobbyisten tot stand gekomen.

Er kan met name geschaafd gaan worden aan regels die het milieu en de voedselveiligheid in Nederland, in Europa beschermen. Ook boren naar schaliegas zou voor bedrijven zomaar mogelijk kunnen worden zonder dat regeringen of rechtbanken daar ook maar iets tegen in te brengen hebben.

De Europese Commissie is helemaal vóór. Het verdrag past wat de SP betreft dan ook in eerdere megalomane plannen die Europa aan haar bevolking heeft opgedrongen zoals de euro. We weten allemaal hoe van dit soort eliteprojecten meestal uitpakken; in het nadeel van de gewone vrouw en man, in het voordeel van de multinationals.

Morgen vindt er in Amsterdam een grote demonstratie plaats tegen TTIP. Al geruime tijd laten tal van organisaties waaronder de SP zich horen tegen het vrijhandelsverdrag.

In de provincie stemden PvdD, SP, GroenLinks, PvdA en PVV tegen. CDA, VVD en D66 waren vóór.

De SP hoopt dat na Limburg ook andere provincies een vuist zullen gaan maken tegen TTIP om de regering onder druk te zetten. TTIP moet van tafel.

U bent hier