h

Nieuws van de afdeling

21 februari 2001

SP: gemeentelijke informatievoorziening moet beter

De SP vindt dat de gemeente Weert snel orde op zaken moet stellen zodat burgers niet langer verstoken blijven van gemeentelijke informatie. Ze krijgt tijdens haar bezoeken in de wijk en contacten met mensen steeds meer klachten over de bezorging van het Land van Weert met daarin de gemeentelijke informatiepagina.

Lees verder
29 januari 2001

Foto-verslag politieke avond 'Stop de Uitverkoop'

Op 29 januari 2001 organiseerde de SP in Weert een politieke discussie-avond over de campagne 'Stop uitverkoop beschaving'. Hieronder een kort foto-verslag.

Lees verder
21 januari 2001

Comité “De Risse sociaal” opgericht

De medewerkers van De Risse die elkaar eerder al gevonden hadden in hun onvrede met het werknemersbeleid van het werkvoorzieningschap, hebben zich op initiatief van de Socialistische Partij georganiseerd in het comité “De Risse sociaal”. Tevens is er een meldpunt ingesteld waar werknemers van De Risse met klachten en vragen terechtkunnen.

Lees verder
1 januari 2001

Waarschuwing arbeidsinspectie aan De Risse

Bij een recent bezoek aan De Risse heeft de Arbeidsinspectie overtredingen geconstateerd van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze overtredingen zijn vastgelegd in een waarschuwingsbrief welke verzonden is naar De Risse.

Lees verder
17 december 2000

Behoud de wijkscholen in Weert!

'In november besloot de gemeenteraad van Weert unaniem zich in te spannen voor het behoud van een basisschool in elke Weerter wijk. Nu is zij dus aan zet om maatregelen te treffen. Het gemeentebestuur van Weert dient snel zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich houden aan deze toezegging. Nu geen woorden maar daden,’ zegt Paul Lempens van SP afdeling Weert.

Lees verder
27 november 2000

Onderzoek SP bij De Risse : Bestuur en directie onbekwaam

Begin november heeft de afdeling Weert van de Socialistische Partij onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden bij werkvoorzieningschap De Risse. Tot dit onderzoek was besloten naar aanleiding van herhaalde klachtmeldingen bij de SP door medewerkers van De Risse.

Lees verder

Pagina's

U bent hier