h

Leenhof-bewoners willen gesprek met nieuwe directeur

27 mei 2001

Leenhof-bewoners willen gesprek met nieuwe directeur

Op een bijeenkomst van SP en bewoners van de Leenhof op vrijdagavond 25 mei hebben de bewoners besloten nog een laatste poging te ondernemen om met Balans tot overeenstemming voor wat betreft de verhuiskostenvergoeding en goede vervangende woonruimte. Ook willen de bewoners aan Balans het voorstel doen om, indien bewoners en Balans niet op één lijn komen, de kwestie aan de rechter voor te leggen zodat deze er een uitspraak over kan doen.

De bewoners willen een einde aan de onzekerheid. Ze willen goede vervangende woonruimte en een verhuisvergoeding die gelijk is aan de vergoeding die door verhuurder Wonen Zuid in Roermond aan huurders gegeven wordt (fl.8500,-). De bewoners voelen zich in hun eis gesteund door eerdere gerechtelijke uitspraken en door berekeningen van het Nibud die de kosten voor ’n verhuizing inschat op 11 tot 12 duizend gulden.

Tijdens een eerdere bijeenkomst op 7 mei jl. in de raadszaal van het stadhuis werd alleen gepraat over de nieuwbouwplannen. Over vervangende woonruimte voor de huidige huurders werd niet gesproken. Op vragen van bewoners uit de zaal reageerde de – inmiddels opgestapte – Balans-directeur van Veldhoven met de opmerking ‘We sturen U wel een briefje wanneer de bulldozer komt’. Teleurgesteld verlieten bewoners de zaal.

Paul Lempens: ‘Balans geeft de bewoners niet waar ze recht op hebben. Op eerdere brieven met eisen van de bewoners van de Leenhof reageerde de ‘sociale verhuurder’ afwijzend, daarbij verwijzend naar afspraken uit het verleden. Afspraken die eenzijdig door Balans aan de bewoners zijn opgelegd. De SP vindt - met de bewoners - dat het niet ingaan op de eis voor een hogere verhuisvergoeding van 8.500 gulden in nogal schril contrast staat met de gouden handdruk van 1 miljoen gulden voor de ex-directeur.’

Op de bijeenkomst van vrijdagavond in het Hof van Leuken bleek dat meerdere inbraken en daden van vandalisme op het grotendeels leegstaande complex bijdraagt aan een gevoel van onveiligheid voor de bewoners. Mede daarom en ook vanwege de langdurige onzekerheid is een snelle oplossing zeer gewenst.

U bent hier