h

Balans blijft gierig voor bewoners Leenhof

20 mei 2001

Balans blijft gierig voor bewoners Leenhof

Woonmaatschappij Balans wil de verhuiskostenvergoeding voor de bewoners van de te slopen Leenhofflat niet verhogen. Dit schrijft Balans in een brief aan de Socialistische Partij.

Balans zegt dat over de vergoedingen in het verleden met de bewoners afspraken zijn gemaakt en ziet geen reden daarop terug te komen. Het enige dat Balans aan de bewoners wil bieden is maatwerk en een individuele benadering. De bewoners zien niets in die individuele benadering. Zij verwachten dat zij dan op maatwerk en individueel met een kluitje in het riet gestuurd worden. De bewoners van de Leenhof hebben daarom besloten de koppen bij elkaar te steken en samen de strijd aan te gaan met hun gierige verhuurder.

De SP betreurt deze negatieve opstelling van Balans. Maar, zegt woordvoerder Paul Lempens, eerlijk gezegd hadden wij niet anders verwacht. Zeker niet na de botte en a-sociale uitspraak van directeur Van Veldhoven op de informatieavond van maandag 7 mei waar hij op zeker moment, doelend op de laatste 25 bewoners van de Leenhof, zei "Wij zullen ze een briefje sturen als de bulldozer komt."

Eind april is een door de bewoners van de Leenhof ondertekende brief naar Balans verstuurd waarin een aantal eisen op tafel werden gelegd. Onder meer werd gevraagd de verhuiskostenvergoeding te verhogen. Balans wil niet verder gaan dan 4000 gulden. Elders in het land geven verhuurders bij gedwongen verhuizingen veel hogere bedragen. Verhuurder Wonen Zuid in Roermond bijvoorbeeld geeft 8500 gulden.

De SP is van mening dat de mogelijke gouden handdruk van een miljoen gulden voor ex-directeur Van Veldhoven wel erg schril afsteekt tegen de 4000 gulden oprotpremie waarmee de bewoners van de Leenhof worden afgescheept. De SP hoopt dat met het vertrek van directeur Van Veldhoven het beleid van woonmaatschappij Balans wat meer sociaal wordt en de bewoners van de Leenhof even vlot en gemakkelijk een royale vergoeding krijgen als de ex-directeur.

U bent hier