h

SP: menswaardige behandeling voor bewoners Leenhof

29 maart 2001

SP: menswaardige behandeling voor bewoners Leenhof

Woningcorporatie BALANS moet de informatievoorziening aan de bewoners van de Leenhof verbeteren, de verhuiskostenvergoeding verhogen en de laatste bewoners van de vier flats niet bijeendrijven in één flat. Dit schrijft de SP in een brief aan directeur Van Veldhoven van

BALANS wil de vier flats aan de Tromplaan in de wijk Leuken slopen en vervangen door nieuwbouw (huur- en koopwoningen). Momenteel zijn nog een twintigtal appartementen bewoond. Voor deze laatste bewoners is nog geen vervangende woonruimte beschikbaar en daarom kan het slopen van de flats niet beginnen. Tijd- en geldverspilling dachten sommigen en kwamen daarom op het idee de laatste bewoners van de vier flats in één flat bij elkaar te stoppen zodat de vrij gekomen alvast onder de sloophamer kunnen komen.

Hoe het is om twee keer te moeten verhuizen, twee keer in de rommel te zitten en twee keer kosten te hebben zal de plannenmakers een zorg zijn. De economische belangen mogen niet geremd worden.

De SP ging op onderzoek en schreef n.a.v. dat onderzoek een brief aan BALANS:


BALANS
Rayonkantoor Weert
tav de directie
Parallelweg 120
6001 HM WEERT

Betreft flats Leenhof

Weert, 29 maart 2001

Geachte heer Van Veldhoven,

‘Wij hebben goed geluisterd naar de kritiek van de buurt.’ Een uitlating van u die we kort geleden in de krant konden lezen met betrekking tot de Leenhof. Er is een andere groep betrokkenen die minder goed gehoord wordt. Onlangs hebben we het resterende aantal bewoners van de Leenhof opgezocht. Deze bewoners weten niet waar ze aan toe zijn.

Het contact van Balans met hen is minimaal en informatie krijgen zij niet of nauwelijks. ‘Alles wat we weten, weten uit de krant, uit de buurt of van de kabel,’ werd meer dan eens gezegd. Een aanbod voor een andere woning komt maar niet en als we ernaar vragen wordt gezegd: ‘kijk maar in de krant’. Maar in de krant vinden we niets.

Ook de berichten over het bijeendrijven van de bewoners in één flat om zodoende sneller de andere flats te kunnen ruimen, zijn verontrustend voor de bewoners. U bent het misschien niet eens met de gebruikte bewoordingen, maar in werkelijkheid (gevoelsmatig voor de bewoners en economisch voor Balans) komt het daar wel op neer. De mensen worden als vee bij elkaar gedreven zodat Balans met zo min mogelijk tijdverlies (tijd is geld) met het slopen van de ontruimde flats kan beginnen.

Tot slot de verhuiskostenvergoeding die de bewoners is aangeboden. U wilt hen fl.4000,- geven. Ongetwijfeld zult u weten dat er gerechtelijke uitspraken zijn geweest waarin verhuiskostenvergoedingen van deze grootte veel te laag geacht worden. Vorig jaar is in Roermond in een vergelijkbare situatie (sloop Tubaflat) door woningstichting Wonen Zuid een veel hoger bedrag aan de bewoners betaald. Zij hebben toen meer dan fl.8000,- gekregen. Onlangs is de verhuiskostenvergoeding verhoogd tot fl.8500,-. Wij begrijpen niet waarom in Weert de bewoners van de Leenhof met een veel lager bedrag afgescheept moeten worden.

Samenvattend zijn wij van mening dat Balans ernstig tekort schiet voor haar aandeel in deze.

Socialistische Partij

U bent hier