h

Bewoners Leenhof niet akkoord met aanbod van Balans

1 mei 2001

Bewoners Leenhof niet akkoord met aanbod van Balans

Bij wijkonderzoek van de afdeling Weert van de SP bleek dat de bewoners van de flats op de Leenhof in de wijk Leuken zeer ontevreden zijn over aanbod en handelwijze van woningbouwvereniging Balans rond de sloop van hun flats.

Inmiddels heeft de SP een door de bewoners ondertekende brief met eisen aan woningbouwvereniging Balans overhandigd. Daarin wordt onder andere om een voor iedereen gelijke en hogere tegemoetkoming in de verhuiskosten gevraagd. Ervaringen in Roermond leren dat de verhuiskostenvergoeding die daar vorig jaar aan flatbewoners werd uitgekeerd het dubbele waren van dat wat Balans aan de Leenhof-bewoners biedt.

Andere eisen zijn: betere informatie, slechts éénmaal verhuizen (niet eerst van de ene Leenhofflat naar de andere) en maatregelen om criminaliteit en vandalisme te voorkomen.

De SP houdt contact met de bewoners voor eventuele vervolgstappen. Van de 23 overgebleven bewoners in de Leenhof-flats hebben er 21 de brieven van de SP aan Balans mede ondertekend. Twee waren er niet bereikbaar voor ondertekening.

U bent hier