h

Nieuws uit 2006

18 juli 2006

Fusie tussen Weert en Nederweert:alleen als Nederweert het ook wil

Herhaaldelijk wordt er in de gemeenteraad van Weert gesproken over een fusie tussen Weert en Nederweert. Uit Nederweert komen dan daarop steevast reacties die luiden dat de mensen in Nederweert zo’n fusie helemaal niet zien zitten. Bij de laatste gemeenteraadsvergadering is weer door een meerderheid van PvdA, VVD, Weert Lokaal en D’66 weer een motie aangenomen die voor zo’n fusie pleitte.
In een reactie daarop hebben de fracties van het CDA en de SP gezamenlijk onderstaande brief naar de gemeenteraad en het college van Nederweert gestuurd om ook ons standpunt duidelijk aan onze buren te laten horen.

Lees verder
17 juli 2006

Geen nieuwe discussie over school Swartbroek, bouwen!

De door de SP gesteunde locatie voor de nieuwe school op de plaats van voormalige 'zaal Derckx'D66 en SP hebben bij de gemeente aangedrongen op spoedige uitvoering van de raadsbesluiten over het dorp Swartbroek. Ze willen geen nieuwe discussie over locaties en financiering. Op zo kort mogelijke termijn moet worden gestart met de ontwikkeling van een nieuwe school met multifunctionele accommodatie in het dorp. De partijen kondigen aan in de eerste raadsvergadering na de vakantie met een voorstel te komen indien B&W niet snel opschiet met de bouw van de dorpsvoorziening.

Lees verder
16 juli 2006

Parkeeroverlast in uw buurt? Melden!

Onder deze kop heeft de SP in de wijken Fatima en een gedeelte van Keent huis aan huis een brief verspreid. Tijdens de commissievergadering en de daaropvolgende raadsvergadering had de SP-fractie aan de wethouder gevraagd om de mensen in Fatima en Keent te informeren over wat men zou kunnen doen indien er overlast van geparkeerde auto’s zou krijgen. De wethouder vond dat niet nodig en wilde alleen maar op de gemeentepagina van het Land van Weert een artikeltje plaatsen. Wij vonden dat te mager en hebben besloten dat, als de gemeente het niet doet, de SP het maar zelf gaat doen. Onderstaande brief is dus door de SP in de betrokken wijken verspreid.

Lees verder
4 juli 2006

SP vraagt om maatregelen Stationsplein

StationspleinDe SP wil maatregelen om de verkeersveiligheid voor fietsers op het Stationsplein beter te beschermen. Afgelopen vrijdag gebeurde er wederom een ongeluk op het Stationsplein waarbij een fietser dodelijk verongelukt is.

Lees verder
30 juni 2006

SP start campagne zaterdag op de markt

Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen november 2006Na een gênant circus in Den Haag is er eindelijk een einde gekomen aan drie jaar ellende onder kabinet Balkenende. De SP hoopt op snelle nieuwe verkiezingen en is er klaar voor. Op de zaterdagmarkt deelt een groepje SP-ers een eerste campagne-boodschap uit aan het winkelend publiek.

Lees verder
29 juni 2006

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) : Georganiseerde solidariteit wordt liefdadigheid

Stemverklaring van de SP over de gemeentelijke visie op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze vervangt de wet voorzieningen gehandicapten en zorgt er onder andere voor dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de huishoudelijke verzorging. De gemeente moet deze slechte wet uitvoeren en probeert dat volgens de SP zo goed mogelijk te doen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier