h

Geen nieuwe discussie over school Swartbroek, bouwen!

17 juli 2006

Geen nieuwe discussie over school Swartbroek, bouwen!

De door de SP gesteunde locatie voor de nieuwe school op de plaats van voormalige 'zaal Derckx'D66 en SP hebben bij de gemeente aangedrongen op spoedige uitvoering van de raadsbesluiten over het dorp Swartbroek. Ze willen geen nieuwe discussie over locaties en financiering. Op zo kort mogelijke termijn moet worden gestart met de ontwikkeling van een nieuwe school met multifunctionele accommodatie in het dorp. De partijen kondigen aan in de eerste raadsvergadering na de vakantie met een voorstel te komen indien B&W niet snel opschiet met de bouw van de dorpsvoorziening.

De besluiten van de raad zijn volgens SP en D66 zeer helder. Zij verwijzen naar uitspraken in de Beleidsvisie ‘Ruimte voor Onderwijs en Sport’uit 2005, het onderwijshuisvestingsprogramma 2004, de begroting 2006 en voorjaarsnota 2007.
Op 24 mei jl. nog nam de gemeenteraad een unaniem besluit om over te gaan tot de aankoop van de grond op de beoogde locatie aan de Ittervoorterweg. De onderwijswethouder duidde desondanks eind juni in de raad op ‘een probleem’ in Swartbroek. In een gesprek met de dorpsraad zou zijn aangegeven dat het College nieuwe locaties wil onderzoeken.

De door de SP gesteunde locatie voor de nieuwe school op de plaats van voormalige 'zaal Derckx'

D66 en SP vinden een nieuwe discussie over mogelijke locaties en invulling “zeer ongewenst”. “Er is een breed draagvlak voor het zo snel mogelijk starten van de uitvoering van het plan voor een school met multifunctionele accommodatie op de locatie Ittervoorterweg (‘zaal Derckx’). De koppeling met besluitvorming over woningbouwlocaties elders in het dorp werkt vertragend en moet onzes inziens worden losgekoppeld met het bouwen van een nieuwe school met multifunctionele accommodatie”, zo schrijven beide oppositiefracties.

Zij gaan uit van uitvoering op zo kort mogelijke termijn van de ontwikkeling van de school met multifunctionele accommodatie op Swartbroek op de vastgestelde locatie, ook al is er geen helderheid over het volledige financiële plaatje. De fracties kondigen aan in de raadsvergadering van september een uitspraak te vragen van de gemeenteraad wanneer B&W niet naar volledige tevredenheid antwoord op de brief van de partijen.

De bestaande bouwvallige school in Swartbroek.

Brief aan de gemeente (PDF)

U bent hier