h

Dorpsdossier Swartbroek

16 augustus 2011

SP-voorjaarsbrief 2011: speciaal voor Swartbroek

SP-raadslid Jan Tak heeft dit voorjaar voor de bewoners van elk dorp en elke wijk in de gemeente Weert een brief gemaakt. Daarvoor is een selectie gemaakt uit de activiteiten van de SP in die wijk. Ook is een overzicht opgenomen van enkele stemmingen in de gemeenteraad. SP-voorzitter Jeroen Goubet: "De bedoeling is om mensen eenvoudig te informeren over het stemgedrag van hun favoriete partij. Rond de verkiezingen worden mensen doodgegooid met deze informatie, wij willen de mensen ook als er geen verkiezingen zijn betrekken bij de politiek."

Lees verder
6 mei 2010

Bewoners seniorenwoningen Swartbroek willen duidelijkheid over onderhoud

De SP was onlangs op buurtbezoek bij de seniorenwoningen in SwartbroekDe bewoners van de seniorenwoningen aan de Eutropia- en Rectorijstraat in Swartbroek willen duidelijkheid over de toekomst van hun woningen. Bij buurtonderzoek van de SP enkele weken geleden kwam opnieuw de slechte staat van de woningen aan het licht.

Lees verder
6 september 2006

B&W voert wens SP en Swartbroek uit

De door de SP gesteunde locatie voor de nieuwe school op de plaats van voormalige 'zaal Derckx'Het College van B&W heeft 5 september besloten in Swartbroek te gaan bouwen op locatie Derckx, en hiervoor beschikbare reserves beschikbaar te stellen. Dit is conform een verzoek zoals eerder gedaan door SP en D66, waarbij later alle andere partijen in de raad zich aansloten. In samenwerking met de dorpsverenigingen wordt nu gekeken naar de invulling van de dorpszaal bij de nieuwe school. Hiermee is een nieuwe discussie over locaties en financiering voorkomen.

Lees verder
3 augustus 2006

"Politiek: zo snel mogelijk bouwen in Swartbroek"

Swartbroek - Een ruime meerderheid van de Weerter politiek eist dat de nieuwe basisschool met dorpszaal voor Swartbroek volgens afspraak, en wel zo snel mogelijk, op het terrein van zaal Derckx aan de Ittervoorterweg wordt gebouwd.

Lees verder
31 juli 2006

Steun van PvdA voor voorstel SP en D66: geen nieuwe discussie over school Swartbroek

De door de SP gesteunde locatie voor de nieuwe school op de plaats van voormalige 'zaal Derckx'D66 en SP in de gemeenteraad van Weert zijn blij dat coalitiepartij PvdA zich middels een brief aan het College bij hen heeft aangesloten voor wat betreft de wens tot spoedige uitvoering van de raadsbesluiten over een nieuwe school met multifunctionele accommodatie in het dorp Swartbroek op de locatie zaal Derckx. Ze houden echter een motie achter de hand om de raad te dwingen tot een uitspraak, mochten B&W niet van standpunt veranderen.

Lees verder
17 juli 2006

Geen nieuwe discussie over school Swartbroek, bouwen!

De door de SP gesteunde locatie voor de nieuwe school op de plaats van voormalige 'zaal Derckx'D66 en SP hebben bij de gemeente aangedrongen op spoedige uitvoering van de raadsbesluiten over het dorp Swartbroek. Ze willen geen nieuwe discussie over locaties en financiering. Op zo kort mogelijke termijn moet worden gestart met de ontwikkeling van een nieuwe school met multifunctionele accommodatie in het dorp. De partijen kondigen aan in de eerste raadsvergadering na de vakantie met een voorstel te komen indien B&W niet snel opschiet met de bouw van de dorpsvoorziening.

Lees verder
10 mei 2003

Initiatiefvoorstel SP en D66 status wijk- en dorpsraden

De wijk- en dorpsraden hebben een onduidelijke status. Dat is voor de wijk- en dorpsraden, maar ook voor de contacten met gemeente, burgers en organisaties niet wenselijk. Soms wordt nagelaten de wijkraad om advies te vragen of te informeren. De SP en D66 stelden gezamenlijk een initiatiefvoorstel op.

Lees verder

U bent hier