h

Nieuws uit 2005

7 november 2005

Presentatie SP begroting 2006: Het volk aan het woord ...

SP-raadslid Paul Lempens deed het tijdens de eerste termijn van de algemene beschouwingen in de gemeenteraad eens een keer helemaal anders. De SP deed niet - zoals de andere partijen en in voorgaande jaren zij zelf - een verhaal van 10 minuten of langer afsteken, dat was te saai. De SP liet 'het volk aan het woord'.

Lees verder
7 november 2005

Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad; inbreng SP

Ter gelegenheid van de begroting 2006 mocht de SP in de gemeenteraad van Weert haar schriftelijke algemene beschouwingen indienen. Daarin worden een aantal vragen herhaald over het beleid voor jongereninitiatieven, De Risse, sociale woningbouw, armoede en de kerntaken van de gemeente. Ook noemt de SP enkele positieve zaken als het verzet tegen de IJzeren Rijn, de drugsopvang, het gewijzigd financieel beleid ten aanzien van reserves en de protestbrief van de wethouder. Kritiek is er over de toekomstvisie ('niet van de mensen') en de economische paragraaf. Aandacht wordt gevraagd voor kleine startende ondernemers, het milieu, de bezuinigingen op de instellingen en armoede-beleid. Het College van B&W zal vanavond ingaan op de schriftelijke inbreng van de SP.

Lees verder
5 november 2005

SP wijst verdere bezuinigingen Maatschappelijk Werk en Bibliotheek af

Verdere bezuinigingen op het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en de Bibliotheek leidden tot onaanvaardbare maatschappelijke gevolgen volgens de SP. Bij het AMW ontstaan wachtlijsten en de Bibliotheek kan niet investeren in haar toekomst als breed informatiecentrum. Sinds deze week lijkt er een meerderheid die het met de SP eens is.

Lees verder
5 november 2005

IJzeren Rijn door Weert? Onder de grond ermee!

IJzeren RijnNaar verwachting zullen over de spoorlijn tussen Neerpelt en Weert op den duur dagelijks 120 goederentreinen en 34 personentreinen rijden. Zo’n drukke spoorlijn dwars door Budel-Dorplein en Weert kan niet en mag niet. Als die lijn er toch moet komen dan in ieder geval onder de grond of om de kernen heen.

Lees verder
4 november 2005

De toekomst van Weert [opinie]

‘Weert op maat in 2015’, zegt u dat wat?
Nee? Dan bent u in gezelschap van 48 duizend andere Weertenaren die dat ook niets zegt. Een bevestiging van de gapende kloof tussen de gemeente en haar burgers. ‘Weert op maat in 2015’ is de visie van de gemeente op de toekomst van onze stad.

Lees verder
2 november 2005

Scootmobiel, Rolstoel, Thuiszorg, Speelplaats, Sport, Hangplek

wmoScootmobiel, Rolstoel, Thuiszorg, Speelplaats, Sport, Hangplek ……, de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) gaat er over en de gemeenteraad beslist straks hoe het geld moet gaan worden verdeeld. Op 17 november wordt de Weerter wethouder Peeters (VVD) hierover bevraagt door twee interviewers in het politiek café met als thema 'Zorgen om de zorg'. Ook kamerlid de Wit is te gast in 'de tomaat'.

Lees verder

Pagina's

U bent hier