h

Scootmobiel, Rolstoel, Thuiszorg, Speelplaats, Sport, Hangplek

2 november 2005

Scootmobiel, Rolstoel, Thuiszorg, Speelplaats, Sport, Hangplek

wmoScootmobiel, Rolstoel, Thuiszorg, Speelplaats, Sport, Hangplek ……, de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) gaat er over en de gemeenteraad beslist straks hoe het geld moet gaan worden verdeeld. Op 17 november wordt de Weerter wethouder Peeters (VVD) hierover bevraagt door twee interviewers in het politiek café met als thema 'Zorgen om de zorg'. Ook kamerlid de Wit is te gast in 'de tomaat'.

Wat zijn de gevolgen van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)? De Wmo zal worden uitgevoerd door de gemeente, die daarmee grote nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgen. In ruil voor hun zware verantwoordelijkheid krijgt de gemeente extra geld in het gemeentefonds en bevoegdheden om dat geld zo te besteden als ze willen. En dat maakt de gemeente in de komende jaren tot een arena waarin gehandicapten en ouderen strijden met jongeren, buurthuizen en sportverenigingen om een zo groot mogelijk deel van de pot met geld. De rol van de gemeenteraad in dat gevecht moet vooral tot uiting komen bij het verplicht vastleggen van ‘een samenhangend beleid, de uitvoering ervan, de te verwachten concrete acties, te bereiken resultaten en de financiering ervan’.

Andere gasten in het politiek café zijn de coordinator van de zorgboerderij in Maarheeze en SP-kamerlid Jan de Wit. Hij zal in Politiek Café 'de Tomaat' een toelichting geven op de actie 'Noodrem' tegen het nieuwe ziektekostenstelsel. Ook zal hij hierover in discussie gaan met het publiek.

Wethouder Peeters wordt geinterviewd door Peter de Kievit en Neeltje van de Braak. De muziek zal worden verzorgd door Dolf Smolenaers (voorheen Jilt, nu the Feromones), ondersteund door een gitarist. Een columnist zal een kritische humorvolle blik werpen op het thema van de avond: 'Zorgen om de zorg'. Plaats van handeling is wederom muziekcentrum 'De Bosuil'. De zaal is om 19.30 uur open.

U bent hier