h

Nieuws uit 2005

20 oktober 2005

Politiek Café 'De Tomaat' op 17 november

TOMAATmededeling
De tweede editie van Politiek Café 'De Tomaat' zal plaatsvinden op donderdag 17 november in MC De Bosuil. Dus niet op 24 november, zoals eerder vermeld. Het thema is dit keer 'Zorgen om de zorg'.

Lees verder
16 oktober 2005

Actie 'noodrem' op de weekmarkt

NoodremZaterdag 15 oktober stond een groep SP-ers op de markt in Weert. Onder hen een groep van 5 leden van de jongerengroep ROOD uit Weert. De aanwezigheid was in het kader van de actie 'noodrem' tegen het nieuwe ziektekostenstelsel.

Lees verder
12 oktober 2005

Jan Tak in Altweerterheide

Jan TakNamens de SP heeft commissielid Jan Tak deelgenomen aan het politiek café dat de dorpsraad Altweerterheide op dinsdag 11 oktober organiseerde. Op deze avond werden de resultaten van een onderzoek van de dorpsraad gepresenteerd. De stellingen gingen over de toekomst van het dorp voor wat betreft onder andere voorzieningenniveau, demografische ontwikkelingen, woningbouw en verkeer.

Lees verder
10 oktober 2005

ROOD - jongeren in de SP - lanceert eigen website

ROOD Weert!ROOD is de jongerenorganisatie binnen de SP. Sinds dit voorjaar is er een groep ROOD-leden in Weert actief. Janou, Michiel, Rudy en Jeroen hebben in die tijd al verschillende activiteiten ontplooid waarover je op hun nieuwe website kunt lezen. Het adres: rood.weert.sp.nl. De website wordt op 11 oktober officieel gepresenteerd aan de ROOD-leden in Weert.

Lees verder
5 oktober 2005

SP-Weert trekt aan de noodrem van de nieuwe ziektekostenstelsel-trein

Actie NoodremDe afdeling Weert staat op zaterdag 15 oktober op de Weerter weekmarkt met actie-kaarten tegen het nieuwe ziektekostenstelsel. Volgens de SP is het nieuwe stelsel bureaucratisch, niet sociaal en krijgen verzekeraars te veel macht.
Wilt u helpen in het verzet? Teken hier snel en vink aan dat u mee wilt doen. En mail weert@sp.nl

Artsen zijn tegen, patiënten zijn tegen, de bevolking is tegen en toch dendert de kabinetstrein van het nieuwe zorgstelsel gewoon door. We roepen het kabinet met deze ACTIE NOODREM op om alsnog af te zien van invoering van dit nieuwe zorgstelsel. Natuurlijk heeft de SP gedurende de afgelopen maanden en weken steeds in de buiten de Eerste- en Tweede-Kamer gepleit tegen dit slechte stelsel. Maar nu iedereen wordt geconfronteerd met de berichten over de gigantische kosten, de toenemende bureaucratie, de zorgtoeslagformulieren en de toenemende tweedeling in de zorg, begint de weerstand écht handen en voeten te krijgen.

Lees verder
2 oktober 2005

SP schuift op naar rechts

Paul LempensDoor het overstappen van raadslid J. van den Boogaard (voorheen WAP) naar de fractie van Weert Lokaal schuift SP-raadslid Paul Lempens een zetel naar rechts op. Met hem schuiven overigens alle raadsleden, behalve M. Berdsfah van NUvT die al rechtsbuiten zit, naar rechts op. De situatie geldt vanaf de eerstvolgende vergadering van de Weerter raad.

Lees verder

Pagina's

U bent hier