h

Jan Tak in Altweerterheide

12 oktober 2005

Jan Tak in Altweerterheide

Jan TakNamens de SP heeft commissielid Jan Tak deelgenomen aan het politiek café dat de dorpsraad Altweerterheide op dinsdag 11 oktober organiseerde. Op deze avond werden de resultaten van een onderzoek van de dorpsraad gepresenteerd. De stellingen gingen over de toekomst van het dorp voor wat betreft onder andere voorzieningenniveau, demografische ontwikkelingen, woningbouw en verkeer.

Tijdens het politieke forum waarin de zes aanwezige partijen om een reactie werd gevraagd bleek dat de mening van de SP niet sterk afwijkend was. Niet verbazingwekkend, want in de raad heeft de SP altijd alle voorstellen die het leven in het dorp beter maken gesteund, of die nu van de coalitie kwamen of van de oppositie. Omdat de SP niet zo geworteld is in de dorpen gaat ze er doorgaans van uit dat de dorpsraad en de partijen die hier wel sterk zijn, goed aangeven wat er leeft. De gegevens die de dorpsraad gisteren presenteerde geven daarin een goed inzicht.

De SP-vertegenwoordiger stak zijn bewondering en liefde voor het dorp niet onder stoelen of banken. ‘Ik woon zelf in de stad en zou graag zien dat de wijken zo zouden zijn als de dorpen.’ Men moet als dorp van de gemeente de ruimte krijgen om zaken zelf aan te pakken, aldus de SP-er.

Jan Tak viel op door zijn eerlijkheid. Hij was de enige die heel duidelijk aangaf dat je in een beschaafde samenleving allemaal moet bijdragen aan een eerlijker verdeling van de middelen.
Daarbij nam hij stelling tegen ‘calculerende burgers’. Dit ontlokte aan enkele aanwezigen de uitspraak dat ze zeker niet op de SP zullen stemmen. Commentaar van Jan: ‘Dat is geen probleem. We zijn hier niet gekomen om stemmen te winnen. Eerlijkheid duurt het langst. Wij zijn geen populistische partij.’

Vanuit de zaal kwam er tijdens de bijeenkomst protest tegen de door de dorpsraad voorgestelde sloop van de seniorenwoningen in de kern van het dorp. Jan Tak stelde dat de SP altijd een voorkeur voor renovatie heeft in plaats van sloop. Wethouder Verheggen stelde dat van plannen geen sprake kon zijn wanneer de bewoners hier niet bij zouden worden betrokken. De SP blijft hierop alert.

U bent hier