h

Nieuws uit 2003

28 oktober 2003

Moet het buitenbad van zwembad Merenveld dicht?

Begin oktober werd bekend dat de gemeente Nederweert wil overgaan tot sluiting van het buitenbad van zwembad Merenveld, per 1 januari 2004. Dit in het kader van een bezuinigingsoperatie. De beslissing zal vallen tijdens de begrotingsbehandeling eind oktober.

Lees verder
16 oktober 2003

Gemeente geeft fout met Zalmsnip toe

De Socialistische Partij heeft de gemeente Weert op een grote fout in de begroting gewezen. Het College van B&W wilde 50 procent van de Zalmsnip (een bedrag van 100 gulden) niet aan de burgers geven om gaten in de begroting te kunnen dichten. Door de opmerkingen van de SP ziet de gemeente hier nu van af.

Lees verder
15 oktober 2003

'Situatie Risse erg zorgelijk'

Het sociale werkvoorzieningschap De Risse in Weert gaat zorgelijke tijden tegemoet. Ten opzichte van de begroting 2003 is tot en met afgelopen augustus een totaal omzetverlies geboekt van 663.786 euro. Deze omzetderving treft met name de bedrijfstakken Industrie en Cultuurtechniek. Dit blijkt uit een rapportage van het Algemeen Bestuur van De Risse aan de colleges van burgemeester en wethouders van de bij het werkvoorzieningschap aangesloten gemeenten.

Lees verder
15 oktober 2003

Reactie op bericht: Situatie 'de Risse' erg zorgelijk

Ondertussen dat wij ons druk maken over de sociale aspecten van het werk bij de Risse, blijkt het werkvoorzieningsschap er economisch een potje van te maken.

Lees verder
14 oktober 2003

Vrijwillige ouderbijdrage lijkt in orde

Uit een onderzoek van de SP blijkt dat de Weerter scholen de vrijwillige ouderbijdrage over het algemeen goed toepassen. Alleen de Montessorischool vormt een uitzondering.

Lees verder
10 oktober 2003

Reconstructie platteland een wassen neus

Oorspronkelijk waren er met de reconstructie - zoals dat vaker gebeurt - goede bedoelingen. Er moest iets gebeuren. Recente ontwikkelingen tonen echter aan dat in de praktijk de oorspronkelijke goede voornemens voor natuur en milieu het afleggen tegen de voordelen voor de grote boeren en de gemeenten. Daarmee is de hele reconstructie van het platteland nu al een wassen neus gebleken, zo betogen Paul Lempens (SP) en Werner von Scheibler (Milieudefensie) in een uitgebreid opinie-artikel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier