h

Nieuws uit 2003

1 juli 2003

SP-brief aan Weerter huurders: Huurders van BALANS, let op uw zaak

Begin juli heeft de SP een brief bij huurders in Weert bezorgd om ze te informeren over de fusie-perikelen bij verhuurder BALANS. De huurders worden opgeroepen alert te blijven en men kan reageren als men informatie over de SP-acties.

Lees verder
1 juli 2003

Bewonerscomite Past. Frantzenstraat opgericht

Deze week is het bewonerscomité Pastoor Frantzenstraat en omgeving opgericht. De bewoners hebben als ondertitel voor hun organisatie gekozen: ‘een volksbuurt met kwaliteit: daar zeg je U tegen!’

Lees verder
1 juli 2003

SP-Weert doet niet mee aan 'bobo'-bezoek Gouverneur

De SP zal niet deelnemen aan de activiteiten rond het bezoek van de Gouverneur van de provincie Limburg aan Weert op donderdag 3 juli aanstaande. 'Het programma heeft een hoog 'bobo-gehalte' en de problemen van gewone mensen worden niet besproken', aldus de partij in een brief aan de raad en het college.

Lees verder
19 juni 2003

Geen draagvlak voor een school op locatie C2, dus doe uw huiswerk maar over, gemeente!

Inbreng van de SP in de commissie volkshuisvesting, 19 juni 2003, betreffende de locatie van de brede school in Keent

Lees verder
19 juni 2003

Oud-Fatima: Geen vertrouwen in onderzoek huizen

De bewoners van de Spoorstraat en de Coenraad Abelstraat in Weert hebben geen vertrouwen in het onderzoek van de gemeente Weert naar de staat waarin hun huizen verkeren.

Lees verder
19 juni 2003

Niet slopen op de Pastoor Frantzenstraat, maar renoveren!

Over de plannen van BALANS voor Keent, o.a. sloop betaalbare woningen op de Pastoor Frantzenstraat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier