h

Bewonerscomite Past. Frantzenstraat opgericht

1 juli 2003

Bewonerscomite Past. Frantzenstraat opgericht

Deze week is het bewonerscomité Pastoor Frantzenstraat en omgeving opgericht. De bewoners hebben als ondertitel voor hun organisatie gekozen: ‘een volksbuurt met kwaliteit: daar zeg je U tegen!’

De U slaat op de wens van de buurt om de U-vorm in de buurt te behouden. In het bewonerscomité zijn ook de bewoners van koopwoningen aan de Kerkstraat vertegenwoordigd, die zich solidair hebben verklaard met de huurders. Samen wil men de kwaliteit en de leefbaarheid in de buurt behouden. Binnenkort komt het comité met een verklaring waarin hun mening wordt toegelicht.

De leden van het comité hebben al gesproken in de gemeenteraadscommissie waarin BALANS haar sloopplannen aan de gemeente presenteerde. Men is faliekant tegen sloop. De bewoners zijn vastbesloten met elkaar te strijden voor het behoud van de woningen. In de buurt hangen al spandoeken en posters met de oproep: SLOPEN NEE – OPKNAPPEN OK!

Inmiddels heeft het comité al steunbetuigingen binnen van bewonerscomité Oud-Fatima, Huurdersbelangenvereniging Boshoven Weert e.o., de Weerter Aktie Partij, de Socialistische Partij, de Partij van de Arbeid en bewoners van de Van Halenstraat.

Een eerste actie is een brief naar de gouverneur van Limburg die op 3 juli naar Weert komt voor een bezoek. De bewoners hebben hem uitgenodigd voor een lekker bakje koffie met vlaai.

Bewonerscomité Pastoor Frantzenstraat en omgeving
p/a Pastoor Frantzenstraat 2

Voor meer informatie:
0495-544263 Petra ten Tuijnten
0495-543751 Raymond Rongen
0495-540906 Gerard van Veldhoven
0495-451333 Louis Vermeulen
06-10453634 Sana Fethi

U bent hier