h

Nieuws uit 2003

12 februari 2003

Oudere zwemmers kunnen blijven zwemmen

Een delegatie van het SP-comité 'Wij willen zwemmen' heeft vandaag in een gesprek met zwembad-directeur L. Steegs te horen gekregen dat de jaarkaart nog een jaar blijft bestaan. Hiermee is de afschaffing van het goedkope tarief voor deze groep, voornamelijk oudere, regelmatige zwemmers voorlopig van de baan.

Lees verder
7 februari 2003

SP bezorgd om toekomst 'De Risse'

De Socialistische Partij in Weert heeft aandacht gevraagd voor de toekomst van de sociale werkvoorziening. De partij maakt zich zorgen naar aanleiding van de berichten over de voorgenomen sluiting van de drukkerij in Weert. Strengere regels om toegelaten te worden tot deze voorziening hebben ertoe geleid dat er geen mensen op de wachtlijst staan die de capaciteit hebben tot drukker opgeleid te kunnen worden, aldus de directie.

Lees verder
5 februari 2003

SP en WAP: Weert oorlogvrije gemeente maken

De Socialistische Partij en de Weerter Aktie Partij willen niet dat de gemeente Weert meewerkt aan het vervoer van oorlogsmaterieel en manschappen over Weerter grondgebied. Beide partijen hebben het college van B&W vragen gesteld over de bijdrage van de gemeente Weert aan de voorbereidingen voor toekomstige oorlogshandelingen. Ze stellen voor Weert uit te roepen tot 'oorlogvrije gemeente'.

Lees verder
29 januari 2003

Oudere zwemmers protesteren tegen tarieven zwembad Weert

Een groep oudere zwemmers is in het geweer gekomen tegen het besluit van zwembad 'de IJzeren Man' om de jaarkaart voor 55-plussers af te schaffen. Volgens de ouderen die dagelijks gebruik maken van het zwembad zijn de kosten voor hen daardoor vier keer zo hoog geworden.

Lees verder
25 januari 2003

Actie tegen ziekenfondspremie succes

De zaterdag na de verkiezingen heeft de SP actie gevoerd tegen de verhoogde ziekenfondspremie. Door het publiek op de Weerter weekmarkt werden bijna 600 protestkaarten voor de minister van Volksgezondheid ingevuld.

Lees verder
18 januari 2003

SP-Weert verwelkomt honderdste lid

De Socialistische Partij afdeling Weert heeft deze week haar honderdste lid verwelkomd. De heer van Moorsel uit de Spoorstraat op Fatima meldde zich eind vorig jaar aan als lid, mede naar aanleiding van de actie van de SP voor renovatie van de huurwoningen op Oud-Fatima. Uit handen van afdelingsvoorzitter Ellen Coenen kreeg dhr van Moorsel vandaag een exemplaar van het nieuwe boek van Jan Marijnissen 'Nieuw Optimisme uitgereikt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier