h

Nieuws uit 2003

27 februari 2003

SP vraagt om mogelijkheden voor nieuw 'Internationaal Kultureel Centrum'

'Wij hebben kennis genomen van het besluit van het college van B&W om de subsidie voor het IKC te stoppen. Door de handelwijze van het vorige bestuur was dat voor de gemeente onvermijdelijk. Omdat we de regels moeten volgen en handhaven moeten we het besluit van het College om de subsidie te stoppen onderschrijven; anders gaan we gedogen, daarmee een verkeerd signaal afgeven en lossen we niets op. Bovendien houden we als SP van samen, niet van apart.'

Lees verder
26 februari 2003

Bijdrage in de discussie over jongerenparticipatie

De SP heeft zich opnieuw gemeld in de discussie over het oprichten van een jongerenraad in Weert; 'Een Weerter jongerenraad moet zich onafhankelijk van het gemeentebestuur ontwikkelen en een luis in de pels worden om te waken voor een goed jeugd- en jongerenbeleid.'

Lees verder
25 februari 2003

Weert werkt mee aan oorlogsvoorbereidingen

De gemeenteraad van Weert heeft niet ingestemd met het initiatiefvoorstel van de Socialistische Partij en de Weerter Aktie Partij om Weert tot oorlogsvrije gemeente te verklaren en geen medewerking te verlenen aan militaire transporten.

Lees verder
17 februari 2003

Stop die donkere wolken

Namens het Iraaks Platform Nederland sprak ons Weerter SP-lid Faisal Nasser na Jan Marijnissen de 80.000 vredelievende mensen op de Dam op 15 februari toe.

Lees verder
16 februari 2003

Wandel-Actie in de Weerterbergen

Op zondag 16 februari wandelde een groep van twintig SP-ers in de Weerterbergen. Deze actie werd door SP-Weert georganiseerd in het kader van de campagne voor Provinciale Staten-verkiezingen.
De wandeling voerde langs een stum van het tracé van de IJzeren Rijn, de zinkfabriek Budelco, de grafheuvels, Kempen Airport (vliegveld Budel) enzovoorts.

Lees verder
12 februari 2003

SP-Weert kiest nieuw bestuur

De ledenvergadering van de Socialistische Partij afdeling Weert heeft dinsdag 11 februari een sterk vernieuwd bestuur gekozen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier