h

Nieuws uit 2016

6 oktober 2016

Gemeente wil geen uitspraak doen over frauderende directeur

Foto: onbekend / www.flazingo.com

Eind augustus stelde de SP vragen over de verwevenheid tussen de Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg (OML) en andere regionale samenwerkingsverbanden. Dit om duidelijk te krijgen of de voor fraude veroordeelde directeur van OML Tilman Scheurs ook al dan niet direct zeggenschap heeft over Weerter geld. Dat blijkt niet het geval maar voor de rest stelt het antwoord van de gemeente teleur.

Lees verder
3 oktober 2016

Begroting 2017: financieel op orde, ruimte om ingeslagen weg voort te zetten

De begroting van de gemeente Weert laat voor 2017 en de jaren daarna een structureel voordelig saldo zien. In de voorgaande jaren is mede door Rijksbeleid bezuinigd. Daarnaast zijn noodzakelijke investeringen in ICT-voorzieningen en personeel uitgebleven. Het is het college van Weert Lokaal, VVD en SP het afgelopen jaar gelukt om dit op te pakken en hieraan te werken. Zelfs in combinatie met het financieel op orde brengen van het gemeentelijk huishoudboekje. Hierover is de SP fractie positief en zij ziet daarnaast ook ruimte voor verder sociaal beleid.

Lees verder
27 september 2016

Jeroen Goubet en wethouder Gabriëls reiken kermisprijzen uit

Foto: Sjoerd van Hoof / weertdegekste.nl

SP raadslid Jeroen Goubet en kermiswethouder Geert Gabriëls reikten vandaag op het terras van het kermiscafé op de Dries de jaarlijkse kermisprijzen uit. Wat opviel was dat er veel prijzen aan nieuwe exploitanten verdeeld werden.

Lees verder
22 september 2016

Wieërter Vasteloavundj Collectief kan weer droog bouwen!

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Op de loods aan de Dr. Schaepmansstraat waar diverse Weerter verenigingen hun praalwagens bouwen zit een nieuw dak. De SP vroeg in februari aandacht voor hun huisvestingsprobleem

Lees verder
21 september 2016

Weert signaleert verder uitgewerkt niet dankzij maar ondanks gemeenteraad

Foto: Jeroen Goubet / www.weert.sp.nl

Tijdens de commissievergadering Bedrijfsvoering-Inwoners liet een deel van de Weerter gemeenteraad zich vanavond van haar meest behoudende kant zien. De SP heeft het idee gelanceerd dat de gemeente, maatschappelijke organisaties en de Weertenaren zelf inwoners die zorg mijden maar het wel nodig hebben actiever te vinden. Dat werd met verbazingwekkend veel argwaan ontvangen. Er was wel steun vanuit het College van B&W dat toch met de uitwerking aan de slag gaat.

Lees verder
18 september 2016

Weert staat stil bij haar gevallenen

Foto: Sjoerd van Hoof / weertdegekste.nl

Gisterenavond vond de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Weert plaats. Op 22 september 1944 werd Weert bevrijd door het Engelse Suffolkregiment. Wethouder Sterk stond als loco-burgemeester bij de Rumolduskapel stil bij de gevallenen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier