h

Weert signaleert verder uitgewerkt niet dankzij maar ondanks gemeenteraad

21 september 2016

Weert signaleert verder uitgewerkt niet dankzij maar ondanks gemeenteraad

Foto: Jeroen Goubet / www.weert.sp.nl

Tijdens de commissievergadering Bedrijfsvoering-Inwoners liet een deel van de Weerter gemeenteraad zich vanavond van haar meest behoudende kant zien. De SP heeft het idee gelanceerd dat de gemeente, maatschappelijke organisaties en de Weertenaren zelf inwoners die zorg mijden maar het wel nodig hebben actiever te vinden. Dat werd met verbazingwekkend veel argwaan ontvangen. Er was wel steun vanuit het College van B&W dat toch met de uitwerking aan de slag gaat.

Het idee van de SP is uitgewerkt in een zogenaamd initiatiefvoorstel. SP raadslid en Tweede Kamerkandidaat Bert Peterse is de initiatiefnemer ervan.

‘Met het voorstel brengen we een idee naar voren om mensen die zorg nodig hebben maar die zijn afgehaakt of hun weg in regeltjes niet meer kunnen vinden te helpen. Door op een slimmere manier verbindingen te leggen tussen, buurtbewoners, familieleden, maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties, de wijkagent, maatschappelijk werk en de gemeente willen we deze mensen beter vinden. Zij zien het achter de voordeur als het niet goed gaat met mensen, signalen die nu te vaak verloren gaan.’

We hebben enkele suggesties gedaan hoe dat te bereiken, maar de uitwerking is aan de maatschappelijke organisaties. Het College  kan vervolgens de details uitwerken en antwoorden vinden op alle vragen die er ongetwijfeld zijn, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met privacy.’

Maar in plaats van het idee te omarmen stortten vooral PvdA, CDA en Weert Lokaal zich meteen op die uitwerking.

‘Het is frustrerend om te zien hoe vast het soms in de raad kan zitten. Het is alsof je voorstelt om ergens een huis te bouwen maar de vraag of en waarom je dat wil doen wordt overgeslagen. Om meteen te bakkeleien over dat de kleur van de bakstenen in het eerste ontwerp niet rood maar geel zou moeten zijn,’ zo omschrijft Peterse de opstelling van de behoudende partijen.

Een initiatiefvoorstel is een middel in de gereedsschapskist van de gemeenteraad om op een hele gerichte manier een opdracht te geven aan het College van B&W. Helaas komt dat niet vaak voor en gaat het meestal andersom, B&W presenteren een plan aan de raad en die zegt daar ja of nee tegen. En ook omdat een initiatiefvoorstel zo ongewoon is in de Weerter politiek ontstond er weerstand vanuit de behoudende partijen.

Peterse: ‘Als het een beetje afwijkt van de norm dan is het eng. Ik voelde de kramp. Terwijl de samenleving in een enorm tempo veranderd houdt een deel van de Weerter raad vast aan zoals zij denkt dat het besturen van de stad moet. “Waanzin is altijd hetzelfde doen en toch een ander resultaat verwachten” zei Einstein ooit’.

Gelukkig was er ook steun vanuit de VVD, D66 en DUS Weert. Daar wel een open blik, evenals bij het College van B&W. Het stadsbestuur wil toch met het idee aan de slag omdat ze het nut er wel degelijk van inziet en zegde ook toe een plan uit te gaan werken. De SP heeft het voorstel daarom aangehouden.

‘Het College gaat tòch met het voorstel aan de slag. Het nu verder  behandelen en eind september in de raadsvergadering in stemming brengen zou betekenen dat het voorstel geheel door de behoudende partijen weggestemd zou worden. De toezegging van het college het plan uit te werken met de maatschappelijke partijen en dit aan de gemeenteraad te presenteren leidt naar het doel: Antwoord op de vraag hoe we er voor gaan zorgen dat mensen die zorg mijden beter geholpen kunnen worden. Echter dat is niet dankzij maar ondanks een meerderheid van partijen in de gemeenteraad die zich alle drie toch ook sociaal noemen. En dat is iets voor iedereen om te onthouden, ‘ zo besluit Peterse.

U bent hier