h

Nieuws uit 2009

5 oktober 2009

SP'ers bespreken verkiezingsprogramma

Ledenbespreking in 't KwintetIn voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar hebben SP’ers vanavond hun eerste indrukken en opmerkingen op het verkiezingsprogramma gegeven. Dat gebeurde tijdens een ledenbijeenkomst in ‘t Kwintet. Alle reacties, opmerkingen, verbeteringen, enzovoorts van de leden waren welkom.

Lees verder
3 oktober 2009

Minister: privé-kliniek hoeft niet te sluiten, maar wel kritisch op behandelmethodes en zwijgcontracten

Het Acura Medisch Centrum, voorheen Silhouet-kliniek in Weert en Breda hoeft niet te sluiten, maar hij geeft toe dat er het een en ander niet deugt bij de privé-kliniek. Dat antwoordt minister Klink van volksgezondheid op Kamervragen van de SP en GroenLinks.

Lees verder
2 oktober 2009

SP spreekt gouverneur aan op Veolia

Vandaag was de Gouverneur van de provincie Limburg, Leon Frissen, voor een werkbezoek in Weert. Op het programma stond onder andere een gesprekje met de Weerter raadsleden. Normaal gesproken doet de SP niet mee aan dit soort 'bobo-bezoeken', want er wordt nooit gepraat over de problemen van de gewone mensen. En ook nu weer zou het gesprek gaan over onzinnige onderwerpen als ‘de positie van Weert in de grensregio’ en ’paardenhouderijen’.

Lees verder
1 oktober 2009

Nieuwsbrief aan de bewoners van de bloemenbuurt, oktober 2009

Hieronder de tekst van de nieuwsbrief van het comité aan de bewoners van de Bloemenbuurt, oktober 2009

Lees verder
29 september 2009

SP gaat door met ophalen handtekeningen tegen verhoging AOW-leeftijd

De SP gaat zaterdag 3 oktober wederom handtekeningen ophalen tegen de voorgenomen verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. De partij is zaterdag rond het middaguur te vinden in het centrum van Weert. In het uitgelekte SER-advies is sprake van een het voorstel de AOW-leeftijd toch te verhogen. Wie wil mag met 65 met AOW maar zal een lagere uitkering krijgen.

Lees verder
25 september 2009

Buurten in de buurt in Boshoven

SP-ers in de bloemenbuurtAnderhalf jaar geleden trok de SP samen met buurtbewoners, de wijkraad en de buurtvereniging bij de gemeente aan de bel om wateroverlast in de Bloemenbuurt in Boshoven op te lossen. De gemeente is begonnen met het oplossen van de overlast, maar helpt het al? De SP ging de buurt in om het te vragen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier