h

Nieuws uit 2007

5 september 2007

SP in Provinciale Staten verzet zich tegen prijsverhogingen Veolia

Logo Veolia.Met ingang van 12 september aanstaande past Veolia Transport haar tariefsysteem voor de eigen kaartjes aan. De prijsstijging kan oplopen tot maar liefst 150 procent. De SP Weert vreest dat minder mensen hierdoor gebruik kunnen en zullen maken van de bus, wat kan leiden tot versobering in de dienstregeling en het aantal buslijnen. De SP in de Provinciale Staten verzet zich tegen de prijsverhogingen.

Lees verder
4 september 2007

Enquête grofvuilbeleid Weert nu ook on-line

GrofvuilEnkele maanden geleden startte de SP met een enquête rond het grofvuilbeleid van de gemeente Weert. Deze werd al afgenomen bij het winkelend publiek in de Weerter binnenstad, en de SP ging er reeds mee van deur tot deur in enkele wijken. Vanaf nu is de enquête ook digitaal in te vullen.

Lees verder
3 september 2007

Opknappen Moesdijk beter dan nieuw megawinkelcentrum op Kampershoek

 www.3d-partners.nlHet plan om op het nieuwe bedrijventerrein Kampershoek-Noord een zogenaamd ‘frunshoppingcentrum’ te bouwen stuit al een tijd op veel kritiek. De SP vindt een ‘frunshoppingcentrum’ volstrekt overbodig. Zo een centrum gaat ten koste van de ondernemers in de binnenstad, en lijdt tot verloedering van het bedrijventerrein in Weert dat deze functie al vervult, het bedrijventerrein Moesdijk langs de Roermondseweg.

Lees verder
30 augustus 2007

Weert verdient titel 'Sportgemeente van het jaar'niet

Ondanks slecht beleid Sportgemeente van het jaar?Weert dingt samen met vier andere gemeenten mee naar de titel ‘Sportgemeente van het jaar 2007’. De SP vindt dat Weert deze titel niet verdient gezien besluiten van het college in het afgelopen jaar die slecht uitvallen voor de sport. Toekenning van de prijs vindt mede plaats op basis van het door de gemeente gevoerde sportbeleid.

Lees verder
27 augustus 2007

SP wil actie van gemeente voor thuiszorg- medewerkers

De SP wil dat de gemeente Weert in gesprek gaat met thuiszorginstellingen waar ontslagen dreigen te vallen. Zo kunnen deze instellingen gebruik maken van een landelijke subsidie. Ook willen de socialisten dat de gemeente gebruik maakt van de mogelijkheid om zélf een financiële bijdrage te leveren om de problemen in de thuiszorg het hoofd te bieden.

Lees verder
24 augustus 2007

SP: Kiezen voor kwaliteit in het onderwijs

In een brief aan de gemeenteraad laat de afdeling Educatie van Gilde Opleidingen in Weert weten te vrezen voor haar voortbestaan. Dit omdat de gemeente een vijftigtal inburgeringtrajecten voor immigranten niet uitbesteed aan Gilde Opleidingen maar aan ROC Eindhoven. De SP wil graag weten waarom de gemeente deze keuze heeft gemaakt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier