h

Nieuws uit 2002

19 oktober 2002

Brief SP aan raad over plan-Gordijn

Na PvdA en CDA informeert ook de Socialistische Partij de gemeenteraad over haar standpunt met betrekking tot de maatschappelijke randvoorwaarden voor plan-Gordijn.

Lees verder
10 oktober 2002

'Montzenroute biedt nieuwe kansen'

Nederland overlegt sinds een paar jaar met België om het traject van de IJzeren Rijn te heropenen, met als doel het transport van de Antwerpse haven naar Duitsland te verbeteren. Deze verbinding wordt louter voor België aangelegd en zal veel schade aanbrengen aan milieu en leefomgeving. Een quick-scan in opdracht van de provincie Limburg geeft aan dat er mogelijkheden zijn om de huidige verbinding, de Montzenroute, zo op te knappen dat de IJzeren Rijn nog zeker 15 jaar met rust gelaten kan worden.

Lees verder
3 oktober 2002

Resultaten enquete SP Fatima

Voor de zomer heeft de Socialistische Partij een buurtonderzoek gedaan onder de bewoners van Fatima, over de leefbaarheid van hun wijk. De antwoorden van de Fatimezen op vragen o.a. over de wijkraad en het plan-Beekpoort worden op 4 oktober gepresenteerd op een bewonersavond.

Lees verder
1 oktober 2002

Netelenbos en Railinfrabeheer organiseren schijnvertoning

Een gezamenlijke verklaring van verschillende instanties tégen de IJzeren Rijn.

Lees verder
19 september 2002

'Parlementaire enquete over debâcle zwembad de IJzeren Man'

In de gemeenteraadsvergadering van woensdag 18 september vroeg SP'er Paul Lempens zich af of het geen tijd werd voor een lokale 'parlementaire enquête', om uit te zoeken wie waar verantwoordelijk voor is geweest en hoe de aanbesteding destijds is gelopen.

Lees verder
14 september 2002

Handtekeningenactie SP en 'Platform Behoud St. Theunis' groot succes

Met een gezamenlijke actie op de Weerter weekmarkt hebben de SP en het platform Behoud Sint Theunis afgelopen zaterdag in enkele uren tijd bijna 800 handtekeningen opgehaald. Met het resultaat van deze actie werd nog eens onderstreept dat de Weerter burger niet zit te wachten op het plan-Gordijn zoals dat zich nu aandient.

Lees verder

Pagina's

U bent hier