h

'Montzenroute biedt nieuwe kansen'

10 oktober 2002

'Montzenroute biedt nieuwe kansen'

Nederland overlegt sinds een paar jaar met België om het traject van de IJzeren Rijn te heropenen, met als doel het transport van de Antwerpse haven naar Duitsland te verbeteren. Deze verbinding wordt louter voor België aangelegd en zal veel schade aanbrengen aan milieu en leefomgeving. Een quick-scan in opdracht van de provincie Limburg geeft aan dat er mogelijkheden zijn om de huidige verbinding, de Montzenroute, zo op te knappen dat de IJzeren Rijn nog zeker 15 jaar met rust gelaten kan worden.

Opinie-artikel door Arda Gerkens, Tweede-Kamerlid voor de SP.

In juni bezocht ik de route van de IJzeren Rijn. Ik zag het oude traject door het prachtige Meinweggebied, bezocht een informatieavond in Weert en het traject door de woonwijken in Roermond. Al snel was ik overtuigd: de IJzeren Rijn moet niet heropend worden. Ik zie daar een drietal redenen voor. Ten eerst de natuur. Ook al wordt de route in het Meinweggebied ondertunneld, de schade die ontstaat tijdens de aanleg is enorm. De natuur zal ook jaren na de aanleg nog verstoord zijn. Dat geldt ook voor de andere natuurgebieden op het traject.
Ten tweede zal de overlast voor de bewoners groot worden. Op een informatieavond van Railinfrabeheer in Weert werd een geluidssimulatie getoond. Omwonenden konden zo uitrekenen hoe groot de overlast zou worden voor de persoonlijke situatie. Ondanks geluidsaanpassingen zal het lawaai enorm toenemen.

Als laatste zal de aanleg veel geld kosten. Voor België en Nederland tezamen wordt gerekend op 530 miljoen euro. Dit geld kan beter uitgegeven worden aan projecten waar nu op bespaard moet worden. Bovendien zullen de aanpassingen van de Montzenroute vele malen goedkoper zijn.

In opdracht van de provincie Limburg kwam het Duitse ingenieursbureau IVV onlangs met een quick-scan over de Montzenroute. Hieruit blijkt dat met eenvoudige aanpassingen de Montzenroute aan de transportbehoefte kan voldoen. Dit geeft voldoende aanknopingspunten om deze optie serieus te bekijken en bovendien winnen we zo tijd om andere alternatieven te onderzoeken.

Minister De Boer antwoordde ronduit teleurstellend op mijn Kamervragen over de quick-scan. Hij toonde geen belangstelling om de bevindingen mee te nemen in de onderhandelingen naar België. Inmiddels heb ik de minister opnieuw hierover vragen gesteld en hem uitgenodigd met mij mee te gaan om dit gebied te bezoeken, zodat hij met eigen ogen kan zien wat de gevolgen zullen zijn van de heropening van de IJzeren Rijn. Want beslissingen met zulke ingrijpende negatieve gevolgen, neem je niet als je de situatie ter plekke kent.

U bent hier