h

Nieuws uit 2002

19 mei 2002

SP hoeft niets te betalen aan gemeente

De gemeente Weert heeft de SP in die plaats bericht dat de rekening voor het schoonmaken en afplakken van verkiezingsborden komt te vervallen. Zij had deze rekening gekregen vanwege het volgens de gemeente 'te vroeg' plakken van verkiezingsaffiches door de partij afgelopen januari.

Lees verder
10 mei 2002

Raad Weert vóór sociaal plan bij sloop

"Bij sloop van woningen dient er een sociaal plan te zijn voor de huurders die gedwongen moeten verhuizen. Dit moet onder andere bestaan uit minstens gelijkwaardige herhuisvesting en een vergoeding van de werkelijke kosten voor herinrichting en verhuizing." De gemeenteraad van Weert schaarde zich maandagavond achter deze motie van de Socialistische Partij. De partij is hiermee voorlopig tevreden, maar benadrukt dat deze uitspraak van de raad ook hard nodig was en dat ze nader uitgewerkt dient te worden.

Lees verder
1 mei 2002

SP wil herinnering aan 'Rooie Reus'

De SP stelt voor om Dirk de Vroome (1925-1986), beter bekend als de 'Rooie Reus', in Weert te eren met een beeld of met een straatnaam. De Vroome, die de laatste jaren van zijn leven in Weert woonde, was een bekend actievoerder die in de socialistische traditie echt voor de mensen opkwam

Lees verder
28 april 2002

'Boshoek' mag niet wijken voor plan-Gordijn

"De gemeente Weert is in onderhandeling met de heren Gordijn en Schepens om te komen tot een multifunctioneel centrum op St Theunis in Weert. Voor dit centrum en de woningbouw die het plan voor de initiatiefnemers commercieel aantrekkelijk maakt, moet het Bisschoppelijk College verplaatst worden, alsmede Tuinpark Lamershof en TC van Horne. Maar ook betekenen de plannen het einde voor scouting Keent-Moesel."

Lees verder
25 april 2002

Fundamentele kritiek SP op beleidsvisie nieuwe coalitie

Na alle spelletjes rond de collegevorming werd voor het eerst in het openbaar gepraat over politiek. De SP presenteerde in hoofdlijnen zijn kritiek op het voorliggende collegeprogramma, en liet weten graag zijn steentje te willen bijdragen aan een spoedig einde van deze rechtse coalitie. Die kans kwam eerder dan verwacht. Een motie van wantrouwen van de complete oppositie, die echter niet in stemming werd gebracht door ingrijpen van burgemeester Majoor.

Lees verder
20 april 2002

Platform behoud St. Theunis gevormd

Voor Tuinpark Lamershof, Scouting Keent-Moesel en Tennisclub Van Horne is geen plaats meer in de plannen van de heer Gordijn voor een multi-functioneel sportcentrum. Deze verenigingen met een rijke historie en belangrijke waarde voor de Weerter samenleving worden in hun voortbestaan bedreigd. De groene terreinen op St Theunis lijken te worden opgeofferd waardoor prachtige stukken natuur verdwijnen. Op initiatief van de SP hebben de verenigingen alsmede enkele omwonenden de krachten gebundeld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier