h

SP hoeft niets te betalen aan gemeente

19 mei 2002

SP hoeft niets te betalen aan gemeente

De gemeente Weert heeft de SP in die plaats bericht dat de rekening voor het schoonmaken en afplakken van verkiezingsborden komt te vervallen. Zij had deze rekening gekregen vanwege het volgens de gemeente 'te vroeg' plakken van verkiezingsaffiches door de partij afgelopen januari.

Zoals altijd was de SP er de afgelopen raadscampagne vroeg bij. Een dag nadat de verkiezingsborden waren geplaatst ging SP-plakteam #1 aan de gang en verfraaide de borden met tomatenposters onder de titel 'Aanvalluh!!! over links'. Té vroeg en te opvallend naar de smaak van wethouder Verheggen die op persoonlijke titel, buiten de verantwoordelijk ambtenaar om, de betreffende gemeentelijke dienst opdracht gaf alle SP-posters af te plakken. De SP reageerde verbaasd op deze beperking van de vrijheid van meningsuiting. Zij was niet op de hoogte gesteld dat de borden wél geplaatst waren, maar blijkbaar nog niet beplakt mochten worden. Die mededeling kwam pas enkele dagen later middels een brief van de gemeente aan alle politieke partijen.

Via de media vernam de SP dat de gemeente voornemens was de kosten van het afplakken te verhalen op de partij. Officieel heeft men dat echter nooit vernomen. Totdat begin april een factuur werd bezorgd op het adres van de SP afdeling Weert. Een factuur met enkel de mededeling 'Schoonmaken/afplakken verkiezingsborden' en een bedrag van € 600 inclusief btw voor 15 arbeidsuren. Betalen binnen 30 dagen svp…

Strijdbaar als altijd tegen zoveel onrecht reageerden de socialisten meteen door mede te delen dat zij volledig in haar recht stond en de rekening niet wenste te betalen. 'Er is geen proces-verbaal opgemaakt, de borden zijn pas ná de verkiezingen schoongemaakt, bovendien waren wij niet op de hoogte van de afspraken, is er geen toelichting en zo kan ik nog wel even doorgaan' aldus woordvoerder Jan Tak. En passant diende de SP een rekening in om de kosten van door de gemeente zoekgemaakte sandwichborden te verhalen.

De gemeente heeft nu blijkens een brief aan de partij eieren voor haar geld gekozen en de rekening laten vervallen. De SP:'Naast de grote verkiezingsoverwinning heeft onze partij nu ook nog eens deze overwinning tegen ambtelijke overijver behaald'.

U bent hier