h

SP wil herinnering aan 'Rooie Reus'

1 mei 2002

SP wil herinnering aan 'Rooie Reus'

De SP stelt voor om Dirk de Vroome (1925-1986), beter bekend als de 'Rooie Reus', in Weert te eren met een beeld of met een straatnaam. De Vroome, die de laatste jaren van zijn leven in Weert woonde, was een bekend actievoerder die in de socialistische traditie echt voor de mensen opkwam

De partij komt tot dit voorstel op 1 Mei, de Dag van de Arbeid. De strijd voor het behoud van solidariteit en tegen maatschappelijk onrecht is nog steeds actueel volgens de socialisten. 'Juist in deze tijd, waarin het lijkt dat iedereen vooral opkomt voor het verdedigen van eigen belangen is het noodzakelijk hen te eren die de belangen van anderen te verdedigden of dat van de samenleving in haar geheel'.

'Waar andere steden nog wel eens een herinnering aan genoemde mensen hebben in de vorm van een standbeeld, gedenkplaat, buste of straat, is Weert op dit gebied een witte vlek heb ik helaas moeten constateren' zegt raadslid Paul Lempens van de SP. Omdat men ook wel voelt dat namen van 'ouwe socialisten' als Troelstra, Domela Nieuwenhuis, Wibout of Drees voor Weert waarschijnlijk iets té revolutionair voorkomen, heeft de partij dit voorstel gedaan dat iets dichter bij huis ligt.

Dirk de Vroome genoot vooral bekendheid vanwege zijn acties voor woonwagenbewoners, zigeuners en Molukkers. Met name in Zuid-Nederland maakte hij furore als de 'Rooie Reus'. Die aanduiding verwees naar de rode toga die De Vroome droeg als hij het in de rechtszaal opnam voor slachtoffers van groot en klein maatschappelijk onrecht. Ook op andere plaatsen deed De Vroome keer op keer van zich spreken, door bijvoorbeeld vermomd als generaal of hoge ambtenaar ergens te verschijnen.

Dirk de Vroome was een zeer bekend aktievoerder, die voor niets en niemand bang was, en over een rijke fantasie beschikte waardoor zijn acties vaak spectaculair waren. Vooral zijn vermommingen stelden hem in staat door te dringen tot de hoogste kringen, en daar zijn grieven uiteen te zetten. Talloze malen brachten zijn acties hem in gerechtelijke procedures. Gekleed in zijn rode toga hield hij een pleidooi, waar iedereen in de rechtszaal van onder de indruk was: zonder paperassen, recht uit het hart.

In 1996 besloot de Socialistische Partij een prijs in het leven te roepen om mensen die zich inzetten voor behoud van solidariteit en tegen maatschappelijk onrecht, te sieren met de geuzennaam van De Vroome, die in 1986 in Weert overleed.

In een brief aan de raad vraagt de partij het voorstel in overweging te nemen. De weduwe van Dirk, Hennie de Vroome, die nog steeds in Weert woont, is op de hoogte en akkoord met het voorstel.

www.rooiereus.nl

Leestip: De Rooie Reus : Dirk de Vroome, strijder tegen onrecht 1925-1986 / Jo Schoormans. - Amsterdam : Babylon-de Geus. - ISBN 90-6222-281-1

U bent hier