h

Nieuws uit 2008

31 augustus 2008

Nuttige discussies en ideeën op ledenoverleg na de zomer

ledenoverleg augustus 2008Tijdens een woensdag in het Natuur- en Milieucentrum gisteren, werd de koers van de Weerter SP door haar leden besproken. Over vragen als ‘hoe maken we nog meer leden, wat moet er beter in de SP afdeling, waar mist u de SP in de raad’, en ‘vindt u dat de SP in 2010 weer mee moet doen aan de raadsverkiezingen’ werden in een ontspannen sfeer gesproken.

Lees verder
30 augustus 2008

SP, comité en SWL verspreiden tips en peiling wateroverlast Boshoven

GrofvuilDe SP, het comité wateroverlast Boshoven en de Stichting Woonconsumenten Limburg hebben in de hele wijk Boshoven een enquêteformulier verspreid over de wateroverlast in de wijk. Eerder dit jaar kreeg een gedeelte van Boshoven de enquête al in de bus.

Lees verder
27 augustus 2008

De WMO in Weert: één jaar na de invoering

Op 1 april 2007, ruim een jaar geleden, werd in Weert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd. De SP heeft altijd veel kritiek gehad op de uitvoering van sommige onderdelen van de WMO, zeker niet op de medewerkers zelf. Daarom namen enkele SP’ers gisteren een kijkje bij het WMO-loket van de gemeente Weert.

Lees verder
23 augustus 2008

Bosuil krijgt financiële injectie

Het college van B&W geeft poppodium de Bosuil een kapitaalinjectie van ruim drie ton om schulden af te lossen. Bovendien wordt de jaarlijkse subsidie meer dan verzesvoudigd tot 128.000 euro per jaar. Hiermee is het poppodium gered van de ondergang.

Lees verder
21 augustus 2008

SP presenteert resultaten enquête grof huisvuil

GrofvuilVanaf vorige zomer heeft de SP op diverse plaatsen in Weert een enquête gehouden over het grof huisvuil beleid van de gemeente. Zo werden er vragen gesteld over de omgang met grof huisvuil en klein chemisch afval. De resultaten van het omvangrijke onderzoek zijn gepresenteerd aan het college van B&W en de gemeenteraad, en worden door de SP gebruikt om in de toekomst haar standpunten over dit onderwerp te bepalen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier