h

SP presenteert resultaten enquête grof huisvuil

21 augustus 2008

SP presenteert resultaten enquête grof huisvuil

GrofvuilVanaf vorige zomer heeft de SP op diverse plaatsen in Weert een enquête gehouden over het grof huisvuil beleid van de gemeente. Zo werden er vragen gesteld over de omgang met grof huisvuil en klein chemisch afval. De resultaten van het omvangrijke onderzoek zijn gepresenteerd aan het college van B&W en de gemeenteraad, en worden door de SP gebruikt om in de toekomst haar standpunten over dit onderwerp te bepalen.

Kort samengevat blijkt dat van de 248 bezochte huishoudens ongeveer twee van de drie behoefte heeft aan het aan huis ophalen van grof huisvuil door de gemeente. Sinds enkele jaren gebeurt dat niet meer. Eén op de drie wil daar best een redelijke vergoeding voor betalen.

Ruim meer dan de helft van de ondervraagden gebruikt de milieubox niet. Slechts één op de tien brengt klein chemisch afval niet naar de milieustraat, en hetzelfde aantal wil de chemokar weer terug.

Er werden ook enkele interessante ideeën en opmerkingen door ondervraagden naar voren gebracht zoals:

  • In de wijk verzamelpunten voor groenafval en grof huisvuil plaatsen;
  • Grof huisvuil per kubieke meter of per kilo laten betalen;
  • Zowel het 'groene' als het 'grijze' gedeelte van de duobak zouden groter mogen zijn;
  • De openingen van de glas- en plastic containers groter maken (ovale openingen);
  • De gemeentelijke heffingen zijn te hoog voor minder draagkrachtigen: eventueel kan hiermee rekening gehouden worden in de hoogte van de heffing.

Er bestaan plannen om in Weert een ‘diftar’ (gedifferentieerd tarief) systeem in te voeren voor het ophalen van afval. Afvalheffingen zullen verlaagd worden of verdwijnen, daar tegenover wordt er per opgehaald gewicht aan vuil betaald. Wanneer deze plannen concreter worden zal de SP haar standpunt mede op basis van de enquêteresultaten bepalen.

SP start enquête over grofvuil

U bent hier