h

De WMO in Weert: één jaar na de invoering

27 augustus 2008

De WMO in Weert: één jaar na de invoering

Op 1 april 2007, ruim een jaar geleden, werd in Weert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd. De SP heeft altijd veel kritiek gehad op de uitvoering van sommige onderdelen van de WMO, zeker niet op de medewerkers zelf. Daarom namen enkele SP’ers gisteren een kijkje bij het WMO-loket van de gemeente Weert.

SP raadsleden Rudy Nordhausen en Jan Tak, en afdelingsvoorzitter Jeroen Goubet bezochten het WMO-loket in haar tijdelijke dependance aan de Dr. Kuyperstraat in Weert. Gastvrouw was mevrouw Kuijpers van het WMO-loket.

Het eerste wat opviel was de gedrevenheid van de medewerkers. Op alle mogelijke manieren proberen ze cliënten zo snel mogelijk van de juiste zorg te voorzien. Deze mensen hebben echt hart voor de zorg behoevenden die ze helpen.

Het afgelopen jaar was duidelijk een jaar van inwerken, wennen, ervaring opdoen, en contacten leggen met zorginstellingen, de wooncorporatie en andere instellingen. Dat heeft duidelijk resultaat gehad want de wet kan hoe langer hoe efficiënter uitgevoerd worden. Maar in de nabije toekomst staan er weer nieuwe wijzigingen te wachten. Zo bestaan er plannen om delen van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) bij de WMO onder te brengen. ‘Men vergeet in Den Haag dat al die veranderingen ook geld kosten. En dat gaat ten koste van geld dat we écht aan de zorg kunnen besteden’ aldus Kuijpers. Ook voor de medewerkers is het niet fijn. ‘Er zit geen rust in, er blijven maar veranderingen op ons afkomen’ aldus Kuijpers.

Tot slot was er een duidelijke bevestiging van de mening van de SP dat huisbezoeken bij het indiceren van cliënten noodzakelijk zijn. Medewerkers van het loket zijn delen namelijk die mening, en er worden dan ook vaker huisbezoeken afgelegd dan voorheen. ‘Het liefste zouden we ieder jaar eenmaal bij iedereen langsgaan, maar daarvoor ontbreekt het ons aan personeel’ aldus Kuijpers van het WMO-loket.

De SP blijft daarom, gesteund door het werkbezoek, pleiten voor het niet meer gebruiken van telefonische indicaties door het Centrum Indicatiestelling Zorg, maar dit aan medewerkers van het WMO-loket zelf over te laten middels een persoonlijk huisbezoek aan iedere cliënt.

Meerderheid raad vind huisbezoeken voor zorg niet noodzakelijk

U bent hier